Момичето случайно намира писмото на майка си. Когато го прочела, от очите ѝ се търкулнали сълзи

– Страх ме е да пусна дъщеря си в града!” – оплаква се една жена на братовчед си.

– За какво говориш, тя е на 18 години. Преместих се в града, когато бях на 16 години, и си мислех, че тя няма да се изгуби!

– Твърде рано й е да създава семейство. Въпреки че я научих на всичко, но още не е време. Ще ми бъде трудно без нея. Имам още три деца, дъщеря ми поне ми помогна.

– За какво се притесняваш, тя ще си намери почасова работа и ще учи. А и съпругът ти е “добър”. Направил е куп деца и е отишъл на оня свят. Не знам как се справяш с всички! Слушай, тя може да дойде да работи при мен в жилищната служба.

– Знаеш ли, прав си! Децата все още трябва да си стъпят на краката, а тя е самостоятелно момиче. Ще ми липсва, но това е неизбежно, дъщеря ми е пораснала. Остави я да живее с теб. Но ти я дръж под око, за да не прави грешки и да учи добре! Нека види малко от света, защото тя ще остане в това село, както аз съм направила през целия си живот.

– Всичко ще бъде наред!” – сестрата погали ръката на разтревожената жена и се усмихна.

Междувременно момичето чуло всичко. Чувствата ѝ бяха двойствени. Тя се радваше, че ще отиде в града, но се страхуваше, защото беше ходила там само веднъж. Спомнила си думите на покойния си баща, който й обещал, че ще учи и ще живее там.

Преди да си легне, момичето си помисли, че е виждало тази леля само отдавна в детството си, но се успокои, че е роднина и не бива да я обижда. Самото момиче било уязвимо и доверчиво.

През нощта майка ѝ опаковала всичките ѝ вещи. На сутринта се сбогуваха и момичето тръгна към нов живот. Апартаментът на леля ѝ не ѝ харесваше. Нямаше достатъчно място, не беше като тяхната къща. А самата леля се променила драстично. Станала зла и сурова.

– Ще спиш тук! Ще вземам сама заплатата ти, защото трябва да те храня и да пращам част от нея на майка ти. Знам, че вие, младите хора, скоро ще похарчите всичко.

Момичето работеше усилено, почистването на апартамента и прането паднаха на раменете ѝ. С течение на времето лелята прехвърли работните си задължения на момичето, а тя само пиеше чай и говореше по телефона.

– Не мога да те гледам! Седмици наред си била в града, а после на село.

Момичето се опита. Отиде на работа, преди леля ѝ да се събуди. Вървейки към автобусната спирка, момичето попаднало под дъжда. Очите ѝ горяха от грима и тя се опита да намери нещо в чантата си, за да ги избърше.

– Ето я носната кърпичка! – прозвуча наблизо гласът на едно приятно момче.

– Благодаря ти! – момичето беше щастливо, че най-накрая може да избърше очите си.

– Защо си ги боядисала? Те и без това са много красиви!

Момичето се изчерви, не знаеше какво да отговори и погледна носната кърпичка.

– О, простете ми, съсипах я! Позволете ми да я изпера и да ви я върна, къде живеете? Ще я запиша! – тя се смути.

– Няма нужда, имам още! О, моят автобус, трябва да тръгвам! Радвам се да помогна, може би ще се видим отново!

След тежкия ден момичето се прибира у дома вдъхновено. Все още имаше да чисти, но това не ѝ пречеше, не можеше да изхвърли от ума си този синеок красавец. Тя взе един парцал и застана на един стол, за да избърше гардероба. С едно махване на ръката ѝ на пода паднаха няколко документа и едно писмо. Момичето започна да ги събира и видя, че писмото е от майка ѝ. Чудеше се защо леля ѝ не казва нищо за това. Но когато го прочете, в очите ѝ се появиха сълзи.

– “Дъщеря ми, какво се случи с теб? Защо взимаш всички пари за себе си, леля ти не бива да те издържа, разбираш ли? Трябва да изпратиш пари на сестра си за ново яке! Тя също така каза, че сме ти в тежест и няма да се прибереш повече у дома! Какво сме направили, за да заслужим такова отношение? Или градът те е разглезил? Не те възпитах така!

Момичето не можеше да повярва, че леля ѝ е настройвала майка ѝ срещу нея през цялото време. Толкова се обиди, че без да се замисли, започна да си събира нещата. След известно време лелята се върнала и намерила момичето да седи върху куфара. Тя мълчаливо хвърлила писмото в краката ѝ.

– И какво? Нима си мислиш, че си дошла при един глупак, който ще ти готви супи? Грешиш, в града трябва да завиеш на всеки ъгъл.

– Дай ми всички пари, които съм спечелила, и ще си тръгна!

– Недей да мечтаеш, скъпа моя! Нима трябваше да те издържам за своя сметка? Ето, това е достатъчно за пътуването – леля й хвърли няколко банкноти – не разчитай на повече!

Момичето се върна у дома със сълзи на очи. Майката ѝ повярвала и успокоила дъщеря си.

– Усетих, че тук нещо не е наред. Добре си направила, че си дошла. Кой би си помислил, че сестра ми ще бъде толкова лицемерна и алчна!

Сега тя работи в колхоз с други момичета като нея. Този ден им беше възложено да събират сено, но тогава на хоризонта се появи шефът с един непознат.

– Запознайте се с нашия нов агроном, момичета! Моля, не го притеснявайте с глупави въпроси, а се отнасяйте към него с уважение.

Но те вече не го чуваха. Веднага се нахвърлиха дали е женен, или отдавна им е дошъл на гости, само момичето мълчеше и в един момент улови погледа му. И двамата се усмихнаха.

Година по-късно младите хора се оженили. Момичето все още било изненадано, че може да намери любовта си не в града, а в родния си край. Имали две деца и били щастливи.

А в селото започнали да се носят слухове за леля ѝ. Твърдяло се, че тя си взела квартирант, а през нощта задигнала всичките й пари и най-ценните вещи. Ето как се отнасяш към хората и те се отнасят към теб.

Rate article
Момичето случайно намира писмото на майка си. Когато го прочела, от очите ѝ се търкулнали сълзи