– Защото аз имам какво да ям, а баба ти ти дава само кокали за дъвчене. Сам стисна устни в знак на недоволство. Той беше израснал с баба си, не познаваше майка си.

– Не можеш да ми завиждаш – каза дебелакът, – защото имам какво да ям. Майка ми ме храни с хубава храна. Торти и кнедли, а баба ти ти дава само кокали да дъвчеш – добави момчето и избухна в силен смях. Сам стисна плътно устни от обида и те веднага побеляха. Момчето беше израснало с баба си, не познаваше майка си. Той отвори устата си. Ти нямаш такава и никога няма да имаш! Дрън-дрън! Зевзек!” – Дебелият хлапак започна да се дразни, въртейки в ръцете си новата си кола.

– И ти, и ти… ти си дебел! Ето! – Каза Сам и присви пренебрежително очи. Живееха с мизерната пенсия на баба му и, разбираемо, едва свързваха двата края. Баба беше стара и едва ходеше, така че Сам трябваше да носи всичко на крехките си рамене.

– А когато баба свършеше, те настаняваха в сиропиталище. Ето къде ще разбереш – каза дебелакът, като дразнеше момчето все повече и повече.

– Откъде знаеш? – Сам се зачуди и примижа с очи.

– Майка ми ми каза – сухо измърмори дебелакът, извади бонбон от джоба си и шумно зашушука по опаковката.

Сам не чу какво още казваше момчето; беше шокиран от новината. Грабвайки залепената с лепенка играчка самосвал, която беше намерил в боклука, момчето побягна към къщи. По пътя към дома си мислеше как ще остане сам, без баба си, искан и неразбран от никого.

– Бабо, ти просто живей, добре? – момчето се втурна в къщата, а по лицето му се стичаха сълзи. Старицата стана от леглото и седна на ръба му:

– Какво правиш, внуче? Къде ще отида? – добави бабата и се изкашля силно.

– Джак каза, а майка му каза.

– Не го слушай, той е лош. Аз ще си легна – каза тя едва чуто и се върна в леглото. Внукът я погледна и разбра, че бабата е много лоша. Започнала много да кашля, почти не ставала от леглото. Но нямаше пари за лекарства, освен това все още дължаха в близкия магазин. Той спря пред старото огледало в коридора и каза на висок глас:

– Мога да го направя! След няколко минути вече стоеше пред аптеката. – Леле, дай ми да измия пода вместо теб. Баба наистина има нужда от лекарства. Тя ще умре без него, а мен ще ме настанят в сиропиталище – оплака се Сам, като едва успяваше да сдържи сълзите си.

– Ето го и твоят път, бедняк! Излизай оттук! – Аптекарката замахна гневно с ръка.

– Кой ти каза да говориш така с детето? – Едно младо момиче, което беше застанало пред прозореца, се намеси.

Фармацевтът веднага се смути и започна да се оправдава.

– Какво не е наред с баба? – Попита непознатото момиче.

– Тя е болна, кашля – отвърна момчето, като нацупи устни.

– Сега ще й купим всичко, от което се нуждае. – Момичето отговори и започна да нарича аптекаря с думи, които Сам не знаеше.

Старицата се оправяше, момичето ги посещаваше много често. Когато бабата си отиде, непознатата осинови едно дете, което през това време много свикна с нея. Тази непозната бях аз. Сега Сам е на двайсет и пет години. Обучен е за лекар и полага големи грижи за възрастните хора.

Rate article
– Защото аз имам какво да ям, а баба ти ти дава само кокали за дъвчене. Сам стисна устни в знак на недоволство. Той беше израснал с баба си, не познаваше майка си.