Възрастна дама в автобуса ми каза: “Жено, сложи сина си на колене.”

С Ерик пътувахме извън града, за да посетим баба му. Синът ми вече е на пет години, но не изглежда на своята възраст. Всички го смятат за първокласник. А ние като семейство вече се отнасяме към него като към възрастен.

Затова плащаме за мястото му в автобуса, защото е самостоятелен, а и като цяло е твърде голям и тежък, за да го държа на ръце. И той, и аз се чувстваме неудобно, а този, който ще седне срещу нас, със сигурност ще си изцапа обувките. Като цяло за всички е по-удобно, ако Ерик седне на отделно място.

Така че този път Ерик седна близо до прозореца, а аз седнах до него. Избрахме местата отпред, за да ни е по-лесно да се измъкнем: ние ще сме първите, които ще излязат от автобуса. Предупредих шофьора, че съм платил за мястото на момчето (за да запомни, че мястото е заето). Тръгваме си, така че вече сме напуснали града. А на магистралата микробусът е спрян от една жена. В автобуса определено все още имаше места (отзад) и шофьорът намаляваше скоростта.

Когато тази дама влезе (не мога да намеря друга дума) в микробуса, цялата кола се разтресе, а пътниците притихнаха, гледайки я как се качва в салона. Когато тя най-сетне се качи, се чу как шофьорът въздъхна тежко. Когато той започна да навлиза в лентата за движение, лелята започна да си проправя път по-близо до седалките.

– Жено, сложи сина си на коленете си – каза ми тази дебела жена.

Отговорих, че мястото е платено и няма да го взема на коленете си. Тогава шофьорът се включи и каза, че по-нататък в салона има свободни места. Ант почти изкрещя, че трябва да ѝ се даде място, тъй като на нас ни е по-лесно да отидем в друга част на салона и изобщо – тя винаги пътува в този автобус и сяда до прозореца.

Аз не помръднах от мястото си, а междувременно колата набираше скорост и на завоите леля ми се носеше из кабината, защото все още стоеше над мен и Ерик, без да иска да навлезе по-навътре в кабината. Вече бях започнала да кипвам, но не исках да псувам пред детето. Отвърнах се от нея и започнах да говоря на сина си.

Лелята се ядоса на поведението ми и започна да крещи:

– Дай ми място, вземи го на коленете си, трудно ли ти е?!

Спокойно отговорих, че да, трудно е. Той вече е голям и затова му платих отделно място. И така, ние седнахме пред вас, заехме местата, които искахме. Шофьорът беше зает на пътя и изглежда, че тази жена не го дразнеше за първи път. Останалите пътници отначало мълчаливо игнорираха ситуацията. Някой слушаше музика и не знаеше какво се случва, а някой дремеше. Но бавно в салона започна да звучи конфронтация: “Жена, тук има свободно място, иди седни и се успокой”. “Спрете да крещите, това е обществено място”. На всичко това затлъстялата дама, дишайки тежко, отговори, че не може, защото й е трудно с такива размери. Въпреки че беше ясно, че тя просто е отишла по принцип, тя се нуждаеше от нашето място до прозореца.

В салона започна истинска борба. Но тогава се случи следното: шофьорът спря автобуса, заобиколи колата, отвори вратата и първо извади чантите на лелята, а след това протегна ръка и я принуди да излезе от автобуса. Онемялата жена нямаше време да се съвземе, преди шофьорът на автобуса да запали колата и да потегли към магистралата. В купето настъпила смъртна тишина. Зад гърба ми някой тихо се буташе. Хората от задните редове решиха да дадат на шофьора пари за тази леля, аз също добавих малко пари към пълната сума. Когато слязохме, дадох парите на шофьора; очите му заблестяха и той ми каза, че никога повече няма да я вземе. Всеки път той прави скандал!

 

Rate article
Възрастна дама в автобуса ми каза: “Жено, сложи сина си на колене.”