Вероника чува как леля ѝ и дъщеря ѝ критикуват нещата, които е донесла в дома им. Тя стоеше там и не знаеше как да отговори.

Вероника знаеше, че леля ѝ има известни финансови затруднения. Тя отглеждаше сама две деца – момче и момиче – и затова майката на Вероника винаги им помагаше. Един ден тя повикала дъщеря си и я помолила да прегледа дрехите ѝ, за да види дали няма такива, които вече не носи. Помолила я да ги занесе на леля си. Вероника най-накрая трябваше да има почивен ден, но не искаше да разстройва майка си, знаеше, че целият уикенд ще бъде прекаран в тази задача, но не каза нищо. Вероника живееше на около 100 километра от леля си и майка си, но тъй като имаше собствена кола, не се замисляше много за разстоянието.

И така, когато остана вкъщи, започна да преглежда нещата, за да види какво може да подари, имаше много неща, но тя се опита да събере тези, които бяха почти нови, но просто не ги носеше заради размера или цвета например. И така, тя събрала две огромни торби с красиви вещи, включително маркови, и отишла в селото на гости на семейството си. Леля ѝ я посрещнала много добре и когато Вероника им показала вещите, те започнали да ги разглеждат. По израженията им тя разбра, че нищо не им харесва, но, разбира се, не каза нищо. А когато излезе от стаята, за да отиде до тоалетната, случайно стана косвен свидетел на разговора между леля ѝ и дъщеря ѝ, които просто критикуваха нещата, които Вероника беше донесла, казвайки, че е можела да донесе нормални неща.

Разбира се, това я нарани, но реши да си замълчи, за да не започне кавга. А когато отиде при майка си, я попита дали е харесала дрехите. Вероника не каза нищо, смени темата, не искаше да разваля настроението на себе си и на майка си. Върна се при леля си, за да се сбогува, и когато чу, че я захвърлят в калта, не каза нищо, мълчаливо си взе нещата и си тръгна. Когато стигнала до дома си, майка ѝ се обадила и попитала какво се е случило и защо си е взела нещата обратно. Тогава Вероника ѝ разказала всичко. Майка ѝ била много изненадана, но я подкрепила, като казала, че е постъпила правилно.

 

Rate article
Вероника чува как леля ѝ и дъщеря ѝ критикуват нещата, които е донесла в дома им. Тя стоеше там и не знаеше как да отговори.