– Трябва да платите за ремонтиран кран!

Съпругът ми беше в командировка за един месец. Той трябваше да се върне скоро.

И ето че един ден, докато съпругът отсъстваше, в кухнята се счупи кранът. Анна дойде при мен и ме помоли за услуга. Аз не се занимавах с такива неща и ѝ дадох номера на водопроводчика.

Уговориха си среща за определено време, водопроводчикът пристигна точно. Момичето приготви парите за него, както се бяха уговорили предварително. Когато той свърши работата, тя му предаде парите.

– Липсвали 300 лева.
– Но как, имали сме уговорка. Говорихме за друга сума. Имам свидетел, мога да се обадя на съседа.
– Не ме интересуват вашите свидетели. 550 от вас. Ако не платиш, ще счупя крана и ще изключа тръбите.
– Но аз нямам толкова пари, мога да ви платя остатъка, когато мъжът ми се върне.

– Кога ще се върне той?
– След пет дни…
– Не, това няма да се получи, трябва да платиш сега, аз чакам.
– Но не ми останаха никакви пари!
– В такъв случай нека да се договорим някак си. Трябва да платите за ремонтирания кран!

След тези думи той започна да рови из шкафовете.

– Как се държиш в моя апартамент? Ще се обадя на полицията.
– Да, продължавайте, а аз ще кажа, че отказвате да ми платите.

След тези думи водопроводчикът започна да я тормози и тя изкрещя. Аз бях в къщата. Когато чух писъка, веднага изтичах при съседката си. Водопроводчикът я притисна към стената и не я пусна.

– Махнете се от нея! – Изкрещях.
– Тя ми дължи пари!
– Анна е честно момиче, ето ти 250, какво искаш?

  • И не забравяй, че ти носиш отговорност за действията си. И ако мъжът на Анна, боксьорът, разбере за това, си мъртъв.

След тези думи водопроводчикът избяга, а аз се извиних на Анна, все пак бях дал номера й. Разбрахме се да не казвам нищо на съпруга ѝ, за да не се притеснява. Сега търсим нормален водопроводчик – кранът ми тече.

Rate article
– Трябва да платите за ремонтиран кран!