-Татко, ние с Артър ще се оженим. -Да, Артър е. И къде ще живеете? – С нас… – Добре! Значи той няма къде да живее? – Имаме жилище. – Той има ли кола? – Не. – О, да! Няма и кола. Защо искаш да е без жилище и без кола? Обичаш да шофираш. – Няма да си променя мнението, Артър е добър!

-Татко, Артър и аз ще се оженим.

-Да, Артър е. И къде ще живеете?

-С нас…

-Най-добре. Тогава той няма собствено жилище.

-Ами, имаме достатъчно място.

-Да, имаме три стаи и ти даваш една от тях на Артър. Той има ли кола?

-Кола? Няма кола.

-Наистина? Няма и кола. Няма апартамент, няма кола. И защо ти е толкова нужен – без апартамент и без кола? С какво ще те вози? Обичаш да караш кола. Може би ще промениш решението си да се омъжиш за този Артър?

-Няма да го направя, Артър е добър човек.

-Всичките ти мъже са добри. Какво е доброто в него?

-Той ме люлее на люлка.

-Слушай, Джулия, годеникът на дъщеря ни е Артър и той люлее дъщеря ни на люлка. Те ще живеят при нас. Още не съм имала време да попитам за родителите й, най-вероятно тя не знае кои са баща й и майка й.

Джулия излезе от кухнята, развързвайки престилката си.

-Как? Артур сега? Миналата седмица беше Макс. Толкова бързо сменяш годеници.

-Скарах се с Макс, той не ми позволи да се люлея на люлката.

-Ами разбирам, значи сте се скарали заради люлката, – Татко изглеждаше доста сериозен, когато говореше с дъщеря си, която вече се е преместила в по-горната група на детската градина.

Майката на Юлия погледна дъщеря си с разбиране:

-Това е така, дъще, защо ти е нужен такъв жених, нещастник. По-добре е Артур …

Дъщерята усети подкрепата, плесна с ръце:

-Ура! Артур ще живее с нас!

-На първо място да попитаме родителите му – предложи бащата.

Дъщерята се замисли.

– Е, булка, късно е, да си лягаме, утре отиваме на детска градина – обади се майка ѝ.

– Оооо, не искам.

-Но трябва, иначе утре ще бъдеш сънлива и Артур няма да те хареса.

Дъщерята послушно отива в детската градина. Родителите се спогледаха.

-Това е добре – усмихна се Юлия, – докато е малка, има такива дребни грижи: помисли си, всяка седмица нов жених. И никакви проблеми. Това е хубаво време!

Бащата се смее:

-Утре трябва да се срещнем с Артур, все пак той люлее дъщеря си на люлка.

Те надникнаха в детската стая: детето вече беше в леглото и чакаше татко и мама да го целунат за лека нощ.

Златно време, което на тази възраст дори не усещаш…

 

Rate article
-Татко, ние с Артър ще се оженим. -Да, Артър е. И къде ще живеете? – С нас… – Добре! Значи той няма къде да живее? – Имаме жилище. – Той има ли кола? – Не. – О, да! Няма и кола. Защо искаш да е без жилище и без кола? Обичаш да шофираш. – Няма да си променя мнението, Артър е добър!