Сред папките с документи вниманието ми беше привлечено от документите за апартамента, който родителите ми ни бяха подарили. Бях неприятно изненадан. Апартаментът беше регистриран на името на свекърва ми

По време на сватбата ни родителите на съпругата ми ни подариха апартамент. Те ни показаха ключовете, като казаха, че са инвестирали в нашето бъдеще. Също така се надяваха, че родителите ми ще направят ремонт на апартамента. И по този начин щели да помогнат и на нашето семейство. Свекърва ми обяви това пред всички гости. Майка ми се усмихна и каза, че подаръкът вече ни чака. Но ако се наложи, те щели да помогнат с ремонта.

Нямах представа, че ще ни подарят апартамент. Беше много мило и неочаквано. Веднага започнахме да правим ремонти в новия си дом. Баща ми е строител, така че направихме всичко сами. Живеехме с родителите на съпругата ми. Един ден си търсих паспорта, жена ми го беше сложила някъде и не можех да го намеря. Обадих й се да я попитам за него   .

сред папките с документи вниманието ми беше привлечено от документите за апартамента, който родителите ми ни бяха дали. Апартаментът беше регистриран на името на свекърва ми. Погледнах го няколко пъти и не можах да повярвам. Изобщо не бях в настроение. Още същия ден трябваше да купя още строителни материали. Веднага се обадих на баща ми и му казах да спре ремонта засега. Трябваше първо да подредя всичко. В края на краищата правехме ремонт за свекърва ми    .

Когато вечерта всички се прибраха вкъщи, хвърлих папката с документите на масата. Исках да чуя обяснение от свекърва ми.

– Какво искаш да кажеш?

– Какво искаш да кажеш? Какво има да се разбира?” Свекърва ми отново попита.

– “Защо вие сте собственик на апартамента? Той е подарък от нас.

– Кой трябва да бъде? Аз не разбирам.

– Защо не дъщеря ти?

– В случай на развод няма да ни се налага да делим апартамента.

– Току-що сме се оженили, а ти вече мислиш за развод. Тогава защо аз и баща ми трябва да ремонтираме апартамента, ако той така или иначе принадлежи на теб?

– “Мамо, казах ти… Трябваше да ми се изготвят документите – намеси се съпругата ми.

– “Значи си знаела за всичко и си мълчала?” Попитах.

– “Знаех. “Скъпа, няма да се развеждам с теб. Моля те, повярвай ми.

– Не съм очаквала това. Чужд ли съм за теб, за да ме измамиш по този начин?

Събрах си багажа и отидох в къщата на родителите ми. Бях ядосана и разочарована. Как можа жена ми да ми направи това?

Сега не знам какво да правя с всичко това. Не съм очаквал това от най-близкия ми човек. Какво бихте посъветвали в тази ситуация?

 

 

Rate article
Сред папките с документи вниманието ми беше привлечено от документите за апартамента, който родителите ми ни бяха подарили. Бях неприятно изненадан. Апартаментът беше регистриран на името на свекърва ми