След тези думи Джулия се обърна и си тръгна. На следващия ден тя подава молба за развод.

Бракът им продължава 11 години. През това време чувствата помежду им малко охладнявали, но като цяло отношенията им били добри. Един ден съдружникът на съпруга ѝ в работата ги поканил на своята годишнина.

Джулия решила да приготви и изпекла своята фирмена торта. Пристигнали на мястото и се качили на правилния етаж.

В коридора нямаше светлина. Явно една крушка била изгоряла. Те се приближиха до вратата и почукаха. Изведнъж жената забелязала, че чорапът ѝ се е смъкнал. Джулия постави тортата на близкото нощно шкафче и седна да подреди всичко.

Вратата се отвори и рожденикът излезе и радостно възкликна:

– Най-накрая се появихте!

След тези думи той прегърна мъжа и го придърпа вътре. Входната врата се затвори, а Джулия остана незабелязана в коридора.

Жената реши, че това е забавна ситуация и сега ще си спомнят за нея. Но тя ще може да се пошегува, че доставката на тортата е пристигнала, когато вратата се отвори.

Тортата беше тежка, но Джулия я задържа, за да не развали шегата. Но времето минаваше и никой не забелязваше отсъствието ѝ.

Ако гостите все още могат да се разберат, как би могъл съпругът ѝ да забрави за нея? Независимо дали има съпруга, или не – това е едно и също. Едно празно място.

Измина половин час, а Юлия продължаваше да стои с тортата. Тя вече не беше щастлива, а тъжна и горчива.

На 54-ата минута телефонът ѝ иззвъня.

– Къде си? – попита един радостен мъж.

– Стоя пред вратата.

– Какво? Все още си пред вратата? Защо не си влязъл?

– Защо? – отговори Юлия.

– Какво имаш предвид?

Ключалките на вратата издрънчаха. Един мъж погледна в коридора.

– Доставка на торта! – Каза Джулия и подаде кутията на изненадания мъж. – Моята специалност. Нарежете я внимателно. Довиждане.

След тези думи Джулия се обърна и си тръгна. На следващия ден тя подаде молба за развод. Толкова стрували на мъжа тези 54 минути.

Какво бихте направили, ако бяхте жена?

 

Rate article
След тези думи Джулия се обърна и си тръгна. На следващия ден тя подава молба за развод.