– Скъпа! – прозвуча тревожен вик от кухнята. – Скъпа, какво означава това? Съпругът бързо скочи от дивана и се втурна към гласа на жена си.

– Скъпа!… – от кухнята се чу тревожен вик. – Скъпа, какво означава това?

– Какво?” Съпругът бързо скочи от дивана и се втурна към гласа на жена си.

– Скъпа, какво става?! – Маги стоеше в центъра на кухнята и сочеше с пръст към масата.

– Къде? – мъжът не разбра.

– Какво има в тази чиния?

– Бисквитки… – Джон сви рамене, – И?

– Какво имаш предвид, какво?” – Гласът ѝ се тресеше от възмущение.

– Какво става, скъпа? Не разбирам. – Той наистина не разбираше какво е това, което наранява толкова много жена му.

– Не разбираш ли? Днес направих любимите ти бисквити специално за теб, а ти… Не можа да ги изядеш всичките?

– О, Боже мой… – …съпругът ми току-що избухна. – Ти ме изплаши. Нищо страшно. Не довърших няколко бисквитки.

– И какво от това?! – Съпругата затвори очи и седна на стола. – Значи това е всичко, а? Не е голяма работа, нали?

– Скъпа, престани! Не можеш да си нервна…

– Точно така, не можеш – изхлипа тя. – Направих само десет бисквитки… Исках да те зарадвам… Изядох няколко сама, а останалите оставих за теб. Легнах да си почина… Мечтаех си, че когато се върнеш от работа и видиш бисквитките, ще се зарадваш… А ти… Дори не можа да ги довършиш.

– Какво става? – Той беше шокиран от поведението на съпругата си, но се опита да се овладее. – В какво е проблемът? Обясни!

– Като какво? – Жена му обречено поклати глава. – Как какво?! Изяждаш по петнайсет стотинки от майка си наведнъж. А моята не ти харесва, нали? Аз не съм добра домакиня, нали?

– Ами, скъпа… – Джон нежно погали съпругата си по рамото, – бях сит, нали знаеш. Е, не можех да изям всичко…

– Не можах да ям? – Тя вдигна глава и погледна тъжно в очите на съпруга си. – Не ме лъжи, недей. Разбирам. Просто не си ги харесвала. И си дошъл гладен… Можеше да ги изядеш всичките… Но не ти харесва как готвя. Ядеш само храната на майка си, а моята не ядеш… Боже, аз съм такъв кретен.

– Скъпа, не се притеснявай.

– Да, не мога… – тя започна да гали леко закръгленото си коремче… – Така е, бебе, майка ти не може да готви – говореше тя на корема си… – Какъв лош късмет за теб… Когато се родиш, ще трябва да живееш с лоша майка…

– Е, миличка! – Джон не можеше да издържи повече, – искаш ли да изям тази наполовина изядена бисквита?

– Не искам.

– Защо не?

– Защото ти каза “полуизядена”, сякаш е полуизядена. А сега и аз се чувствам малко недопечена… Да, аз съм твоята недопечена… Незавършена съпруга. Мамо, защо си ме родила такава? Защо не ме научи как да готвя?

– О – изрева Джон, грабна една бисквита от чинията си и я натъпка цялата в устата си.

– Не смей да правиш това! – Престани! Ще се задавиш!

Но вече беше твърде късно. Очите на Джон се разшириха и той започна да дъвче бисквитите и скоро, макар и трудно, ги изпрати в стомаха си със силен маточен звук.

– Това е всичко – промълви той след малко, като си пое дъх. – Конфликтът приключи.

Маги, свалила вежди в пухкав въздух, и остана възмутено безмълвна.

Джон отиде до хладилника, отвори го, извади голям, обемист пакет и го постави пред Маги.

– Ето…

– Какво е това? – попита Маги недоволно.

– Това са бисквитите на мама. Спрях се на път за вкъщи за минута, за да видя майка си. Тя ми се обади и ме помоли да дойда. Мама искаше да те зарадва с вкусни лакомства. Знае колко много обичаш нейната кухня. Но аз изядох половината пакет по пътя от нея към метрото. Когато се прибрах вкъщи, твоите също бяха там. Е, аз също ги изядох… Съжалявам, но не можах да ги изям всичките… Искаш ли малко от мамините бисквити?

– Не… – колебливо отговори съпругата му, но ръката ѝ неволно посегна към пакета.

Ръката на Джон също посегна към пакета.

Половин час по-късно от бисквитите на майка му остана само празен пакет и пълно, весело настроение.

Rate article
– Скъпа! – прозвуча тревожен вик от кухнята. – Скъпа, какво означава това? Съпругът бързо скочи от дивана и се втурна към гласа на жена си.