Саманта мълчаливо наля на съпруга си супа, сложи парче хляб и поиска да отиде в стаята си. Изведнъж той удари с юмрук по масата с всичка сила, но вместо масата удари чинията. Супата се разпръсна из цялата кухня.

Мъжът наблюдаваше Саманта цяла вечер. Прибрал се вкъщи пиян, затова имал силно желание да се скара с жена си. Това не беше първият път… Саманта знае как става това, затова се опитва да не притеснява мъжа си отново. Междувременно тя отиде в другата стая, за да говори по телефона с приятел. Мислеше си, че досега съпругът ѝ ще е заспал.

След разговора тя идва в кухнята, където седи съпругът ѝ. Саманта не очаквала той да седи там. Тя си помислила, че той е спал дълго време. Мъжът веднага започнал да упреква жената. Защо пред него не е имало вечеря, как е посмяла да говори с приятелите си, без да нахрани съпруга си.

Саманта мълчаливо наляла на мъжа си супа, сложила парче хляб и искала да отиде в стаята си. Изведнъж съпругът ѝ ударил с юмрук по масата с всичка сила, но вместо по масата, ударил чинията. Супата се разпръснала из цялата кухня. По-голямата част от нея попаднала върху лицето му. Той просто гледаше мълчаливо. Очевидно не осъзнаваше какво се е случило.

В този момент Саманта заговори:

– “Вместо да показваш силата си тук, трябва да си някъде другаде и да караш другите мъже да се чувстват добре! Какъв срам! Отивай в леглото! И ако чуя още нещо в моята посока, върху главата ти ще има гърне със супа. Обещавам ти това. Той ще ми покаже тук!

Саманта застана над смаяния си съпруг и го погледна в очите. Той не беше очаквал това. По-добре беше да не я докосва. Тогава мъжът тихо стана от масата и отиде в банята, за да измие супата. Защо изобщо я беше докоснал? Сега съжаляваше за това. Как се държите в конфликтни ситуации с мъже?

 

 

Rate article
Саманта мълчаливо наля на съпруга си супа, сложи парче хляб и поиска да отиде в стаята си. Изведнъж той удари с юмрук по масата с всичка сила, но вместо масата удари чинията. Супата се разпръсна из цялата кухня.