Родителите на Мурад не одобряват избора му на съпруга и го изгонват. Много години по-късно те решават да посетят сина си.

Мурад и Анна се запознават в университета и започват да се срещат. Анна не е от неговия “кръг”, а според техните обичаи Мурад трябва да се ожени за избраната от родителите му. Но Мурад имал планове да се ожени за Анна. Когато родителите разбрали за това, майката дошла в общежитието на Анна, заплашила я и я дръпнала за косата с думите “стой далеч от сина ни”.

Анна била крехко момиче и не можела да се защити. Когато Мурад я видял в такова състояние и обляна в сълзи, той се ядосал. Прибрал се вкъщи и се скарал с майка си. Баща му го изгонил за това, че не уважава майка си. Той се премества в общежитието на Анна. На следващия ден подават заявление в службата по вписванията. И след като получиха дипломи, организираха церемония и се преместиха в столицата. Там живееше леля Анна, която ги приюти.

Мурад и Анна си намериха работа и скоро наеха апартамент. Родителите на Мурад не общуват с тях след тази кавга. Те не поздравили сина си за раждането на дъщеря им и дори раждането на внука им не променило нищо. Но родителите и лелята на Анна им помогнали много.

Анна и Мурат отворили магазин, после още един, после кафене, после шивашка работилница. Десет години по-късно, с помощта на родителите си и леля Анна, която им помогнала с първоначалната вноска, те си купили апартамент.

Скоро семейството на Мурад започва да се свързва с тях. По-големият му брат им идва на гости. Той бил добре приет от младежите. След това сестрата на Мурад дойде на гости със семейството си. Те също бяха добре приети. Те бяха доволни. И накрая дойдоха и родителите му. Мурад и Анна ги посрещнаха много гостоприемно. Те не споменаха за обидите от миналото и всичко изглеждаше наред. Но свекървата отново не можа да се сдържи и направи нещо…

Един ден Мурад и Анна се върнали от работа, а по-малкият син седял в ъгъла и плачел. Оказало се, че свекървата го е пребила, защото не е искал да вечеря. Мурад помолил майка си да не бие децата. Тя сякаш не спореше. Но на следващия ден тя отново вдигнала ръка на детето за това, че е разправяло. Този ден Анна се върнала от работа по-рано и трябвало да се справи със ситуацията. Когато Анна казала на свекърва си да не докосва повече децата ѝ, свекървата отново се опитала да хване Анна за косата, но не разчитала на факта, че Анна вече не е онова крехко и беззащитно момиче. Тя хвана ръката на свекърва си и я стисна силно, погледна я заплашително в очите и каза:

– Ако още веднъж вдигнеш ръка срещу мен или децата ми, ще я счупя.

Вечерта Мурад и баща му се върнаха у дома. Майката отишла да се оплаче, показала синината на ръката си, но детето също изтичало при бащата и му разказало какво наистина се е случило. И Мурад, и бащата знаели, че това е по нейна вина, затова й се скарали. Бащата не искаше отново да загуби сина си, защото толкова години не бяха общували с него заради жена му. А майката на Мурад най-сетне разбрала как да се държи в къщата си, иначе лесно можела да загуби ръката си.

 

 

Rate article
Родителите на Мурад не одобряват избора му на съпруга и го изгонват. Много години по-късно те решават да посетят сина си.