Робърт взе чантата и започна да хвърля нещата на мама в нея. Той взе майка си под ръка и я поведе към изхода. Заведе я при сестра си. Дано и двамата са живи.

След нападението Мария беше в болницата. Предстои да я изпишат вкъщи, но тя не знае кой ще я отведе до дома. Тя възлага всичките си надежди на дъщеря си. Мария се е грижила за нея през целия си живот. Но на най-големия си син не е давала толкова много. Но на Мария не ѝ пукаше за това. В края на краищата той е възрастен мъж, трябва да постигне всичко сам. Така и стана. Робърт постъпил сам в университета, сам си платил за общежитието и работил. Никога не поиска пари от майка си. Той сам си изкарваше прехраната.

След като се дипломира, заминава за чужбина. След като живял там четири години, си купил апартамент и кола. Връща се у дома със съпругата си, която по това време вече е бременна. Имали дъщеря, а след това и син. Всичко в живота на Робърт вървяло добре. За разлика от сестра му, която през целия си живот живеела с помощта на майка си. Тя вземала от нея пари и храна. Въпреки че Мария била пенсионирана, тя все още се грижела за дъщеря си. Сестрата е омъжена от дълго време, но съпругът ѝ печели малко. Тя започнала да иска пари от брат си, но съпругата му веднага я поставила на мястото ѝ.

Мария се разболяла внезапно. Дъщеря ѝ дошла при майка си, но тя лежала неподвижно. Тя извикала линейка. Дъщерята рядко идвала на гости на майка си, но винаги се обаждала на брат си да плати за лечението на майка ѝ. Робърт платил всичко и след болницата я завел вкъщи, като преди това говорил със съпругата си. От този момент нататък за Мария се грижела снаха ѝ. Тя нямаше от какво да се оплаква. Тя я хранеше, преобличаше я и позволяваше на децата да играят с баба си.

Но един ден Робърт случайно чул майка си да говори със сестра си. Мария уверявала дъщеря си, че ще й препише наследството си. Когато видя Робърт, тя замълча. Погледнала сина си, а после казала, че дъщеря ѝ е жена и има нужда от помощ.

– Но какво да кажем за мен? Нима синът ти няма нужда от помощ, мамо? Замисляла ли си се някога за мен? Апартаментът е наследство, така че трябва да се раздели поравно между нас двамата. Имам същото право като сестра ми. А ти се опитваш да ме лишиш от него дори тук.

Тогава Робърт взе чантата и започна да хвърля в нея вещите на майка си. Той хвана майка си за ръцете и я поведе към изхода. Заведе я при сестра си. Остави ги и двете да живеят. Нека сестра му се опита да се погрижи за болната му майка. А Робърт няма да притеснява повече жена си.

 

 

Rate article
Робърт взе чантата и започна да хвърля нещата на мама в нея. Той взе майка си под ръка и я поведе към изхода. Заведе я при сестра си. Дано и двамата са живи.