Робърт искал да научи нещо за баща си, затова подслушвал местните старици и един ден успял да чуе името на баща си и къде живее!

Робърт знаел, че подслушването не е хубаво занимание, но не могъл да устои на изкушението. Възрастните жени, които често седяха на пейката до входа, винаги водеха интересни разговори. Дълбоко в себе си Робърт се надяваше да научи нещо за баща си. Майка му рядко говореше за него, като отминаваше темата, когато станеше дума за него. Всичко, което Робърт знаеше, беше, че родителите му са се развели, преди да се роди, и че баща му не е знаел за съществуването му. Той изпитваше спешна нужда да разбере за баща си, защото майка му изглеждаше постоянно изтощена от работа   .

момчето вярвало, че наличието на баща в живота им ще позволи на майка му да прекарва повече време с него. Накрая един ден бабите му ненадейно започнали да говорят за майка му и в разговора им се появило името на баща му. Робърт решава да открие баща си, каквото и да му коства това. Веднага щом майка му тръгнала на работа, той се осмелил да излезе от къщата и се насочил към най-величественото имение в града, тъй като бабите му били казали, че баща му живее там. Той търпеливо изчака два часа, докато от имението излезе мъж в строг костюм с папка в ръце    .

Момчето събра смелост да се приближи до него и учтиво го поздрави: “Добър ден, ти ли си Марк?” Изненадата на мъжа беше очевидна, тъй като той погледна момчето и отговори: “Да, защо питате?” Робърт смело заявява: “Дойдох да ви кажа, че вие сте моят баща. А майка ми се казва Мария…” Лицето на Марк, когато чу това име, беше смесица от изненада и носталгия. Спомените за Мария, неговата първа и единствена любов, заляха съзнанието му и почти го завладяха. Бяха се разделили заради безсмислен спор, като си бяха казали обидни неща. Мария потърси утеха в селото на родителите си. В продължение на много години Марк се опитваше да я забрави, но не можеше. Мечтаеше за семейство и деца, но не можеше да намери жена, с която да почувства истинска връзка.

Неочакваното разкритие на момчето раздвижва нещо дълбоко в Марк, разпалвайки отново чувствата му към любимата Мария. Смелата постъпка на Робърт помага на Марк да се свърже отново с отдавна изгубената си любов и в крайна сметка да намери щастието, което е търсил.

 

Rate article
Робърт искал да научи нещо за баща си, затова подслушвал местните старици и един ден успял да чуе името на баща си и къде живее!