Ребека тичаше колкото може по-бързо по улицата, но краката ѝ не я слушаха. Момичето чу зад себе си тежко дишане, а после се спъна и падна

Ребека тичаше колкото може по-бързо по улицата. Тя бързаше, но краката ѝ не я слушаха.
Момичето тичаше бързо, като местеше краката си. Но не можеше да спре. Чула зад себе си тежки стъпки и дишане. Изведнъж Ребека се спъна в един камък и падна. Тя се събуди. Момичето видя пред себе си майка си и баща си. Те гледаха дъщеря си с уплаха. Родителите ѝ се опитали да я успокоят. Мама каза, че всичко е приключило. Веднага щом момичето се успокои, всичко ще премине. Ребека прегърнала майка си и веднага се успокоила   .

днес тя навърши двадесет години. Тя все още си спомня за трудното си детство. Как доведеният ѝ баща я е малтретирал. Как е тичал след нея, докато не я е хванал. А след това пребил момичето с всичка сила. Малката Ребека падаше изтощена     .

Едва тогава доведеният баща се успокоил. Пияната майка гледаше всичко със стъклени очи. Тя така и не се изправи в защита на дъщеря си. Последният път, когато Ребека била хоспитализирана, я отвели в сиропиталище. По-късно момичето разбрало, че баща ѝ е в затвора. А майка ѝ е била убита от алкохола.

Ребека прекарва две години в сиропиталището. А когато е на десет години, тя бяга оттам. Не споделяла нещо с другите деца и за да избегне побоя, прескочила оградата и избягала. В продължение на три дни се скитала по улиците на града. Опитала се да открадне хляб от един магазин. И когато не успяла, искала да избяга, за да не я хванат. Ребека беше много гладна, затова търсеше нещо за ядене. Един ден тя забелязала, че една жена пред нея носи торба с храна.

Ребека се затича към нея и взе малко хляб от торбата. Жената я хвана за ръката. Един мъж, който вървял наблизо, помогнал на жената да задържи Ребека. Момичето се съпротивлявало, опитвайки се да се измъкне от тях. Но те я държаха здраво. Скоро момичето се озовало в апартамента им. Отначало тя погледна предпазливо непознатите. Но когато видя, че те са любезни, тя се успокои малко.

Момичето прекарало три дни в апартамента им. По-късно жената предложила на Ребека да остане при тях. Момичето се съгласи. Месец по-късно те осиновили момичето. Така тя се сдобила с нови родители. Оттогава Ребека започва нов, спокоен живот. Оказало се, че момичето е доста способно и прилежно. Сега тя се справя чудесно.

Ребека е израснала в добро семейство. Тя вече не си спомняше за ужасното си минало. Само понякога имала ужасни сънища, които я преследвали. След като завършила училище, момичето продължило да учи по-нататък, но никога не забравило за родителите си. Те били за нея като семейство. Винаги, когато имала възможност, им идвала на гости.

След като се дипломира, Ребека си намери работа. Мечтае за едно: когато родителите ѝ се пенсионират, тя непременно ще ги вземе в дома си и ще се грижи за тях двамата. По този начин ще се чувства по-спокойна   .

но проблемът идва незабелязано. На сутринта Ребека разговаря с майка си по телефона и всичко беше наред. Следобед баща ѝ се обадил и казал, че майка ѝ е в интензивното отделение. Лекарите не казват нищо. Можем само да се надяваме на най-доброто. Сега Ребека си е взела отпуск и се грижи за майка си. Днес състоянието ѝ е много по-добро. Майката отвори очи и погледна дъщеря си втренчено. Тя едва можеше да говори, но в очите на майката се виждаше безкрайна благодарност за това, че дъщеря ѝ не е изоставила майка си в тежък момент   .

 

Rate article
Ребека тичаше колкото може по-бързо по улицата, но краката ѝ не я слушаха. Момичето чу зад себе си тежко дишане, а после се спъна и падна