През целия си живот брат ми мечтаеше да има собствен автосервиз. Така че, когато на рождения му ден му казах, че имам специален подарък за него, той не можеше да си представи какъв може да бъде той.

през първите години от живота ми брат ми Питър пое повече отговорност за грижите за мен, отколкото родителите ни. Когато те често бяха на работа, Петър се превърна в моя опора, винаги там, където имах нужда от помощта му. Той ми преподаваше ценни уроци, обясняваше ми трудни предмети и ми помагаше с всичко, от което имах нужда. Той дори пое отговорността да приготвя храната, тъй като работният график на майка ни беше много натоварен. Когато дойде време да продължа обучението си в Англия, имах знанията, но не и достатъчно пари   .

Тогава Питър ме успокои и безкористно подкрепи мечтите ми. Той ми позволи да продължа обучението си в страната, за която винаги съм мечтала, като ми изпрати всички пари, които можеше да отдели за лични разходи и такси за обучение. Пет години по-късно се завърнах като квалифициран специалист, а Питър също вървеше напред, ожени се и взе майка ни да живее при него, тъй като тя се нуждаеше от допълнителни грижи. С новопридобитото си самочувствие започнах собствен успешен бизнес и дори си купих апартамент    .

Междувременно домът ни от детството оставаше празен и аз не можех да не си помисля за дългогодишната мечта на брат ми. Тъй като той беше този, който винаги се е грижил за мен, реших да превърна къщата на родителите ми в автосервиз, за който той винаги беше мечтал, като оставих собствените си стремежи на заден план. Планирах да го изненадам и да му връча ключовете на рождения му ден.

Вечерта преди празника обаче той неочаквано ми се обади и ме попита дали можем да продадем къщата и да си разделим парите. Аз учтиво отказах, без да искам да се откажа от идеята. Въпреки че в началото брат ми беше разочарован, настроението му бързо се повиши, когато най-накрая му показах работилницата на мечтите му. Радостта в очите му беше искрена и трогателна. Той ме прегърна, обзет от благодарност, но дълбоко в себе си знаех, че каквото и да направя, то никога няма да може да компенсира напълно любовта и грижите, които той ми беше показвал през целия ни съвместен живот.

Rate article
През целия си живот брат ми мечтаеше да има собствен автосервиз. Така че, когато на рождения му ден му казах, че имам специален подарък за него, той не можеше да си представи какъв може да бъде той.