Преди много години нарекох майка си “стара глупачка” и излетях от къщи, като затръшнах силно вратата. Вчера синът ми се оказа в същата ситуация

Момичето е вече на седемнадесет години, когато майка ѝ съобщава, че очаква дете. Отначало момичето изпаднало в ступор. След това изпаднала в истерия. – Аз съм тази, която трябва да ражда! А ти имаш внуци, за които трябва да се грижиш! Ако искаше да раждаш, щеше да родиш по-рано! Ще се срамувам от теб пред връстниците ти! Стар глупак! – изкрещя дъщерята на майка си. Майката само се разплакала… Дъщерята изнервяла майка си до раждането. Тя непрекъснато ѝ се карала. Дори бащата изгубил търпение и грабнал колана, но момичето успяло да изскочи от къщата.

Тя се скитала по улиците и си мислела, че никой няма нужда от нея. А когато бебето се роди, ще я забравят… И тогава бащата довежда жена си и дъщеря си от дома. Когато майката влязла в къщата, държейки новороденото на ръце, дъщерята се разплакала. Тогава майка ѝ показала сестра ѝ. И изведнъж момичето осъзнало, че обича това чудо с цялото си сърце. Сега тя е на тридесет и седем години. Омъжена е. Живее със съпруга си и петнайсетгодишния си син в тристайния им апартамент близо до родителите си. Тя е бременна. Със страх чака синът ѝ да се върне от училище. Трябва да му каже за бременността си.

И жената много се страхува от този момент. Какво ще стане, ако синът ѝ се държи по същия начин, както тя в младостта си. Но страховете ѝ са напразни. – Ще си имам брат или сестра?! Това е страхотно! Ще ти помогна, мамо!” – каза синът ентусиазирано и прегърна майка си. А жената се разплакала. По някаква причина. Имаше и облекчение след напрегнатото очакване; и радост, че има толкова умен син; и угризения на съвестта от онова старо чувство за вина. Жената седеше в кухнята, плачеше и тихо повтаряше една и съща фраза: – Мамо, прости ми… Мамо, прости ми… И изведнъж видя уплашеното лице на сина си. Какво правиш?! – Всичко е наред, сине. Ще хапнем, а после ще отидем при баба ти и дядо ти и при леля ти и ще им съобщим добрата новина…

 

Rate article
Преди много години нарекох майка си “стара глупачка” и излетях от къщи, като затръшнах силно вратата. Вчера синът ми се оказа в същата ситуация