Преди да се качи на влака, бащата слага бележка в джоба на детето.

Когато родителите изпращали сина си при баба му, бащата сложил в джоба на момчето лист хартия. Той казал на сина си, че ако по пътя се почувства уплашен или му стане лошо, трябва да отвори бележката и да я прочете. Родителите често водели сина си при баба му за лятото. Когато момчето пораснало, то казало, че е достатъчно голямо, за да отиде само. Мама и татко поспорили малко с детето, но после се съгласили.

Родителите дълго стояли на перона, изпроводили сина си и давали важни указания. Момчето все повтаряло, че знае всичко само, че вече сто пъти са му обяснявали. Тогава бащата сложил в джоба си лист хартия. Бащата казал на сина си, че ако се почувства зле или се уплаши, е достатъчно да прочете тази бележка и всичко ще бъде наред.

Момчето седяло в каретата и се чувствало неудобно. Хората се бутали и вдигали шум около него. Кондукторът направил забележка, някакъв непознат мъж го погледнал с недоволен поглед. Момчето се скри в един ъгъл. Детето с всяка минута ставаше все по-страшно и по-неприятно, а от очите му се стичаха сълзи. Изведнъж момчето си спомни за бележката на баща си. С трепереща ръка то напипа парчето хартия в джоба си. Той разгъна листа. На него бяха написани следните думи: “Сине, аз съм в следващия вагон”.

 

Rate article
Преди да се качи на влака, бащата слага бележка в джоба на детето.