Плащах ли ти издръжка? Да, плащал си. Така че според закона трябва да се грижиш за моите старини – баща ми обоснова искането си без колебание.

Баща ми напусна майка ми и мен, когато бях на 10 години. От съвместния ни живот си спомням само кавги и псувни. Майка ми получи издръжка по съдебен ред. Но парите, които той плащаше като издръжка, не можеха да се нарекат помощ. Майка ми почина рано и ме остави сама. Две години след смъртта ѝ се омъжих и родих син. Живеехме в двустайния ми апартамент, който наследих от майка си. След раждането на момчето отношенията ни със съпруга ми се влошиха, но не критично. Един ден на вратата ни се позвъни. Отидох да отворя, а там стоеше баща ми.

Лично. Е, като се замисля, той не ми е чужд, помислих си аз и го пуснах да влезе. – Здравей, дъще. Дойдох да живея при теб – каза той, едва прекрачвайки прага. – Дали си се побъркала от старост? Защо трябва да те приемам?”. Попитах изненадано. Нали съм ти плащал издръжка? Да, плащал си. Значи според закона трябва да осигуряваш старините ми – той не се поколеба да обоснове твърдението си, – А къде ще те настаня? Вече имаме малко място – казах аз. – Това е ваша грижа.

Трябва да те подслоня, точка – каза той. Както се оказа, той беше изгонен от второто семейство. И тъй като другото семейство не било официално регистрирано, бащата не можел да им покаже нищо. Затова той дойде при мен. Трябваше да го пусна да живее при мен. Той не се раздели с порока си и дори започна да въвлича съпруга ми в своите дейности. Обтегнатите ми отношения със съпруга ми се превърнаха в скандали. Изгоних съпруга си от къщата. Но няма да подам молба за издръжка. За да не може в бъдеще той да предявява претенции към сина ми.

Rate article
Плащах ли ти издръжка? Да, плащал си. Така че според закона трябва да се грижиш за моите старини – баща ми обоснова искането си без колебание.