“Нямам пари! Ето ти подарък от цялото ми сърце!” – възкликна младият мъж и сложи в ръката на баба си гореща цигара.

В един студен зимен ден възрастна жена стоеше на тротоара пред входа на жилищна сграда и молеше за помощ. Изглеждаше изтощена, а лицето ѝ беше покрито с дълбоки бръчки.

В изражението ѝ липсваше тъга или отчаяние, вместо това излъчваше безразличие или дори примирение. Беше облечена с овехтяло старо яке, под което се подаваше тънка роба, която не я предпазваше от студа. Обувките ѝ бяха износени, а главата ѝ беше увита с шал.

От двора излязоха двама тийнейджъри на около седемнайсет години. Увлечени в шумен разговор и нецензурни думи, те се редуваха да отпиват нещо, което приличаше на бира. В един момент забелязали възрастна жена, която молела за милостиня, започнали шумно да ѝ се подиграват и накрая хвърлили по нея угарки от цигари.

Уплашена, баба ми се отдръпна и падна на земята. Тя не крещяла след тях и не им хвърляла обиди, но по лицето ѝ се търкулнали сълзи на възмущение.

Свидетел на тази сцена стана ученик от втори клас, който току-що беше приключил с уроците си. Той бързо се притекъл на помощ на възрастната жена:

“Бабо, тези момчета направиха нещо лошо, но аз ще се опитам да ти помогна!”

Възрастната жена била зашеметена. Тя попита: “Кой си ти, млади човече?”

“Аз съм Робърт. Живея наблизо и преподавам в училището зад ъгъла. Ще ви помогна да се изправите и ще ви настаня на пейката, добре? Надявам се, че не сте ударили нищо!” Робърт каза. Младият мъж помогна на жената да седне на пейката с голямо внимание.

след като се замисли, Робърт добави: – Моля, останете тук. Ще оставя раницата си при вас и ще се върна скоро. Междувременно се насладете на сладкишите, които майка ми изпече вчера”   .

Старицата нямаше време да се съвземе, преди раницата да се окаже в ръцете ѝ, и нямаше време да му благодари.

“Такова добро момче!” – прошепна възрастната жена и лицето ѝ просветна     .

“Аз съм тук!” Робърт възкликна и бързо се върна. “Да видим ръката ти!”

Робърт нанесе йод върху раната, където угарка от цигара беше изгорила жената, и умело я обви с бинт.

“Това е всичко!” Робърт каза щастливо: – Но ти донесох и някои лакомства от вкъщи и моите спестявания! Не се притеснявайте да вземете всичко! Родителите ми нямат нищо против!”

Бабата отначало се поколеба, но не можа да откаже, когато видя искрения и безкористен поглед на момчето.

“Много благодаря на теб и на родителите ти, че сте отгледали един прекрасен младеж – каза бабата, като гласът ѝ все още не ѝ принадлежеше. Робърт забеляза това и побърза да прегърне старицата.

“Вие ми помогнахте да се почувствам отново човек, който може да се усмихва!” – прошепна старицата и целуна Робърт по бузата.

Какво мислите за това, което направи Робърт?

 

 

Rate article
“Нямам пари! Ето ти подарък от цялото ми сърце!” – възкликна младият мъж и сложи в ръката на баба си гореща цигара.