На Елизабет ѝ е трудно, когато научава за развода на родителите си, но не може да си представи какво ѝ предстои.

Мария е главата на семейството. Тя получаваше добра заплата, а Ник винаги седеше с дъщеря си. Мария можеше спокойно да остане до късно на работа, а през уикендите бездната за цял ден. Семейството не се разпадаше само заради 7-годишната Елизабет.

Един ден Мария се обади на съпруга си и каза, че ще закъснее. Когато съпругът ѝ се опита да възрази, тя отговори рязко:

– Ако ти печелиш повече от мен, тогава можеш да си приказваш.

Това била последната капка за Ник. На сутринта, докато съпругата му все още спеше, той бързо събра най-необходимите неща и остави ключа на нощното шкафче. Следобед съпругата му дойде на работа. Тя не можела да разбере защо Ник е постъпил така.

След 2 дни, като разбрала, че съпругът ѝ не се шегува, тя дори се извинила. Но това не помогна. Мария премина към заплахи. Отишла при шефа на съпруга си, вдигала скандали навсякъде, заплашвала, че няма да му позволи да вижда дъщеря си.

Ник си нае апартамент, започна да работи на черно като ремонтник. Един ден при него дошло момиче на име Мия и донесло лаптопа си. Двамата вече се познаваха, затова бързо се заговориха. Бяха минали шест месеца от развода. Ник все още се срещал с дъщеря си, която обаче не приемала Мия. Както и да е, младежът не бързаше с момичето, тя щеше да свикне с него.

Една вечер Мария се обади:

– Елизабет има треска. Много висока. Не знам какво да правя. Тя ти се обажда. И Мия. Тя не е ли лекар?

Ник и Миа се втурнаха към момичето. Жената веднага разбра какво не е наред с момичето. Тя я излекува бързо, сложи я да легне.

– Татко, не си тръгвай. Остани тук с мен. Ник изпроводи Мия, поседя с дъщеря си един час и се приготви да си тръгва. Но Мария го спря:

– Не си тръгвай.

– Те ме чакат.

– Съжалявах за това, което направих. Ами дъщеря ти?

– Ти кажи на дъщеря ми защо си тръгнах.

На следващия ден Елизабет се обади.

– Татко, говорихме с мама. Тя ми каза колко лошо се е отнасяла с теб. Кажи на Миа, че скоро ще се оправя и ще излезем.

 

Rate article
На Елизабет ѝ е трудно, когато научава за развода на родителите си, но не може да си представи какво ѝ предстои.