Мъжът, когото Сара обичаше, изгони нея и сина ѝ и смени ключалките на апартамента им. И всичко това заради…

Сара вървеше, без да може да види нищо пред себе си. Мъжът, когото обичаше, беше изхвърлил нея и сина ѝ на улицата. От два месеца той настояваше тя да се изнесе. Но къде може да отиде сега? Тя няма собствено жилище, няма работа. Макс е само на три години. Ако не беше детето, тя отдавна щеше да напусне съпруга си. Къде би отишла със сина си? Но на съпруга изобщо не му пука. Той дори обвинява съпругата си, че синът не е негов. Искал да я нарани. Изглежда, че мъжът просто е изгубил търпение. Той иска да въведе новата си страст в къщата, но Сара му пречи. И тогава той не издържа повече, дръпва я за ръката и започва да сменя ключалките. Каза, че ще донесе вещите им по-късно.

И така, Сара стоеше край пътя, когато изведнъж забеляза една старица, която не можеше да пресече сама пътя. Момичето се приближи, хвана старицата за ръка и пресече пътя. Бабата ѝ благодарила и я попитала как се казва момичето и защо е толкова нещастно. Сара не бързала, затова започнала да ѝ разказва всичко. А синът бил щастлив, защото си играел на детската площадка наблизо, докато майка му разговаряла с баба му.

След разказа на Сара старата жена ѝ предложила да живее при нея. И там щеше да бъде някак си. Вкъщи бабата повикала сина си да дойде. И тогава всичко се случило бързо и неочаквано. Синът на бабата намерил работа на Сара и намерил детска градина за сина ѝ.

Сара все още живее с баба си, а старата дама не иска да ги пусне. Така е по-забавно. Сара
работи, подава молба за развод и разделяне на имуществото. Наскоро бившият ѝ решава да се помирят, но тя вече няма нужда от него. Животът ѝ е започнал да се подобрява без него.

 

Rate article
Мъжът, когото Сара обичаше, изгони нея и сина ѝ и смени ключалките на апартамента им. И всичко това заради…