Мелиса осъзнава, че се е превърнала в бреме за децата си. Тогава тя решава да събере вещите си и да ги

Мелиса отдавна е в тежест на децата си. Никой не ѝ го е казвал директно, но поведението им го е показвало ясно. Синът ѝ е постоянно на работа, снаха ѝ се отнася пренебрежително към нея, а внуците ѝ дори не ѝ обръщат внимание. Баба ми разбираше всичко, но не можеше да направи нищо.

Трябваше да търпи това отношение. Точно когато старата дама чакала да се отърве от децата, те искали да се отърват от нея. Мелиса винаги носеше стари, износени дрехи, беше прегърбена, слаба. Децата не ѝ купуваха нищо. Но съседите много обичали старицата. Те я почерпили с чай и бисквити, разговаряли с нея за живота и ѝ разказвали различни истории.

Самата Мелиса била много добра жена. Тя почиствала къщата и готвела за всички. Само че никой не оценявал това. Децата смятаха, че това е нейна пряка отговорност. Снаха ми също обичаше да подхвърля различни фрази. Като например: Защо свекървата седи в къщата и не прави нищо, по-добре да я оставим да прави нещо. Самите внуци започнаха да се отнасят с пренебрежение към баба си. В това семейство всеки беше сам за себе си. Живееха като непознати, никой не общуваше с никого. Но снахата си имаше приятелки и сестри, децата ѝ също общуваха с връстниците си, но Мелиса беше самотна. Въпреки всичко тя много обичаше децата и внуците си. Те били единствените ѝ близки хора, а в замяна получавала само пренебрежение.

Мелиса никога не показвала истинските си емоции. Неведнъж е плакала заради обидите на децата си, но на тях не им пукало.
Тогава тя си събрала нещата и си тръгнала. Никой дори не я попита къде отива… Тя се качи на влака, седна и въздъхна шумно. После извади снимка на децата си. Не можеше да се каже, че са в беда.

Озова се в родното си село, където беше прекарала детството и младостта си. Никога не се беше чувствала толкова добре, колкото тук. Стените на къщата се заздравиха. И няма време за тъга… В селото винаги има работа.

Тази къща е особено скъпа за Мелиса. Колко много години от живота ѝ са минали тук. Толкова много неща са се случили. Болката все още стискаше гърдите на старицата, а очите ѝ бяха пълни със спомени. Тогава тя седна на една пейка близо до къщата и си спомни картината: тя, някога млада и енергична, работеше в къщата, децата тичаха по двора, а съпругът ѝ се прибираше от работа

Нищо не се беше променило на това място. Само че е ужасно празно и тъжно. И не само тук, но и в душата на старата жена. Жалко, че тя е била щастлива само в спомените си. И няма какво да върне назад.

Онези снимки от щастливия ѝ живот са запазени завинаги на масата. Но Мелиса хвърля в огъня снимката, която ѝ е причинила най-голяма тъга…

 

 

Rate article
Мелиса осъзнава, че се е превърнала в бреме за децата си. Тогава тя решава да събере вещите си и да ги