Мъдрите думи на баба ми винаги са звучали в главата ми: “Преди да се омъжиш, погледни майката на бъдещия си съпруг.”

В главата ми винаги са звучали мъдрите думи на баба ми: “Преди да се омъжиш, погледни по-отблизо майката на бъдещия си съпруг и неговото отношение към нея.” За съжаление не се вслушах в съвета ѝ. Сега съжалявам за това решение. Когато се подготвях за брак, имах ясен образ в съзнанието си. Свекърва ми се оказа мила и грижовна жена, отдадена на благополучието на семейството си. Тя неуморно гладеше, гладеше, гладеше, гладеше, гладеше. Неуморно гладеше, миеше, чистеше и приготвяше вкусни ястия за съпруга и сина си    .

въпреки това изглеждаше, че нито съпругът ѝ, нито синът ѝ оценяват безбройните усилия, които тя полагаше в живота им. Приемали я за даденост, забравяйки за мащаба на нейните жертви. Решена да променя представата на съпруга ми за майка му, проведох многобройни разговори, опитвайки се да го убедя в нейното величие и значимостта на приноса ѝ за живота им. За съжаление усилията ми бяха напразни. За мой ужас забелязах, че съпругът ми започна да се отнася към мен по същия начин, по който се отнасяше към майка си   .

Наистина ли смята, че ролите на майка и съпруга са синоними? Беше ми трудно да разбера това отношение. Направих още опити да обсъдя важността на това да уважаваме труда и усилията на другите, но думите ми останаха глухи. Съпругът ми обаче се пресметна в някои аспекти. Докато една майка никога не може да напусне семейството си, съпругата може да направи този избор. Освен това, тъй като все още нямаме деца, аз нямам връзки, които да ме обвързват. Въпреки това в момента не съм склонна да предприема такава радикална стъпка. Докато има надежда, ще упорствам в опитите си да променя възгледите му и да спася семейството ни.

 

 

Rate article
Мъдрите думи на баба ми винаги са звучали в главата ми: “Преди да се омъжиш, погледни майката на бъдещия си съпруг.”