Марк се ядосваше, че е постъпил така с баща си, а нямаше на кого да се извини!

Преди шест месеца животът ми се промени напълно и сега срещите с нови хора станаха нещо обичайно, но аз веднага си спомних Марк. Особено заради историята, която ми разказа, когато беше в болницата. Той се гнусеше от факта, че се е провинил пред баща си и не е успял да се извини.

Марк учел в института, когато баща му му казал, че иска да му направи ценен подарък след завършването. Момчето веднага си помисли, че баща му говори за кола, защото знаеше, че още от ученическите си години мечтаеше най-сетне да кара своя собствена. Дълго време беше избирал най-добрата, тази, от която не можеше да откъсне очи, тази, която караше добре, и тази, която никой от приятелите му нямаше. Не смееше да назове директно марката, но двамата с баща му я бяха виждали два пъти в шоурумите и веднъж в града, а Марк отдавна беше дал да се разбере с баща си, че това е най-голямото му желание.

през всичките тези години той се учеше с отлични оценки, стига баща му да не се откажеше от обещанието си. И сега най-накрая получава дипломата си и родителите му идват да го поздравят. Майка му държи торта, а баща му – кутия. Още тогава момчето осъзнава, че кутията е твърде голяма за ключовете, но това не го плаши. Той целува родителите си, набързо им благодари за поздравленията и започва да отваря кутията, но тя съдържа не ключовете, за които е мечтал, а Библия… Марк бил толкова разочарован, че върнал подаръка и си тръгнал. Вътрешно го изяждаше негодуванието от постъпката на баща му; отначало от време на време говореше с майка си по телефона, но после напълно игнорираше и двамата си родители   .

През следващите десет години не се прибрал вкъщи. Намерил си работа, започнал да печели добри пари и си купил къща и апартамент. Постигнал големи успехи, родителите му щели да се гордеят с него, но все още нямал спокоен живот. Изведнъж осъзнал, че всичко се дължи на ситуацията с баща му, че действията му и негодуванието в продължение на 10 години са били погрешни.

На следващия ден той бил на път към дома на баща си. Там обаче никой не го чакаше… Дворът отдавна бил обрасъл, а стаите били празни. Тогава той видял онази Библия, подарък, седнал и започнал да я прелиства. В края на книгата бяха ключовете и документите за колата на мечтите му. Отвътре го задушаваше гняв към самия него. Срам, че е бил толкова глупав, и страх, че никога няма да може да се извини.

Съседите му казаха, че майка му е заминала в чужбина, а баща му е отишъл на някакви експедиции, никой нямал номера му, но обещали да му се обадят веднага щом се върне   . Досега никой не му се е обадил…

 

Rate article
Марк се ядосваше, че е постъпил така с баща си, а нямаше на кого да се извини!