Луиза си взе поука: не се забърквай с женени хора и животът ще бъде по-лесен.

Две паралелни ситуации не позволяват на Луиза да води спокоен семеен живот. Тогава тя е била в положение. Съпругът ѝ изглежда я обичаше, какво друго ѝ трябваше за пълноценно щастие. Вероятно и добри отношения с майка ѝ.

В детството си тя никога не е обръщала внимание на дъщеря си. Луиза израснала при баба си, която я отгледала, дала ѝ образование, а майка ѝ дори не се намесила по този въпрос. Тя живеела свой собствен живот, всеки път сменяла мъжете като ръкавици. Като цяло избираше влиятелните, в резултат на което те бързо ѝ омръзваха. Смяташе, че не е нужно да работи, живееше за тяхна сметка, затова ги отегчаваше.

Този път майката дойде при Луиза сутринта, момичето не я чакаше. Както обаче обикновено.

– Защо си тук толкова рано? – Луиза се възмути. – Ами седни и закуси.

В този момент Макс, все още годеник на Луиза, стана и напусна масата. Луиза го погледна почти кучешки, не искаше да остава насаме със собствената си майка.

– Защо вече не мога да дойда при собствената си дъщеря? – попита майка ѝ.

– Ти никога не идваш просто така. Какво, пак ли си била изоставена? Ще се погрижиш ли за себе си?

– Това не е твоя работа! Личният ми живот не е твоя работа. – Майка ѝ отвърна рязко.

– Дошла си в дома ми, ще ми отговаряш така?

Това беше половината от проблема, вечерта, поради отсъствието на годеника, Луиза реши да му се обади. Но на другия край на телефона не беше той.

– Здравей. – Това беше съпругата на Макс.

– Кой ти даде право да ми вземеш телефона?” – чу се гласът на Макс на заден план.

– Макс, защо тази жена вдигна телефона и защо е в дома ти?

– Дошла е да вземе нещо – отговори Макс.

– След всичко, което е направила, можеш да изхвърлиш вещите ѝ през прозореца.

– Аз съм човешко същество. Нека си събере нещата и да си тръгне.

Ситуацията беше трудна, самата Луиза беше бременна, Макс отдавна беше спрял да живее с жена си, след като тя му изневери. Странно е, че не се разведе с нея по-рано, защото нямаха деца.

 

Rate article
Луиза си взе поука: не се забърквай с женени хора и животът ще бъде по-лесен.