Красиво е, но не можеш да направиш едно дете инвалид.

Изглежда невероятно странно да чуваме в 21-ви век за хора, които са напълно непригодни за живот, но такива хора съществуват. Вземете например семействата, в които родителите ужасно се грижат за децата си. В такива семейства детето е центърът на света, дори да е на 50 години, всичко му се поднася на сребърен поднос. А после родителите си отиват и детето остава само в един жесток свят. Историята ще разкаже точно за такъв случай.

Те имали прекрасно семейство – майка, баща и дъщеря. Живеели добре и имали всичко в изобилие. Бащата постоянно заминавал на работа в чужбина. Връщал е прилични пари. Затова решили, че съпругата му няма какво да работи – може да бъде домакиня и да създава дом. Дъщерята също не правеше нищо, тъй като баща ѝ беше обещал да осигури прехраната на всички. Затова тя не ходеше на училище и си седеше вкъщи, без да работи никъде. Беше като в приказка. Да, но само за известно време.

Цялото село се развълнува от новината. Сара почина на шейсет и пет годишна възраст – сърцето ѝ спря и Анна остана сама. Как е възможно това! Какво щеше да прави сега? Анна не можеше да свари дори едно яйце – майка ѝ правеше всичко вместо нея.

На четиридесетгодишна възраст Анна наистина беше сама. Баща ѝ печелел и издържал нея и майка ѝ, но после починал. А сега майка ѝ, която организираше живота ѝ и не позволяваше на дъщеря си да измие дори чиния след себе си, също беше мъртва.

Напълно неподготвена за живота в този свят, Анна остава сама. За щастие, поне къщата и спестяванията ѝ са останали.

Възниква въпросът – защо да превръщаме децата в инвалиди? Родители, един ден няма да ви има – напротив, трябва да научите децата си да се грижат сами за себе си и да бъдат независими, нали?

 

Rate article
Красиво е, но не можеш да направиш едно дете инвалид.