Когато Ребека за пръв път поискала пари от баща си, мъжът бил много изненадан. Но още по-изненадан бил от това, за което дъщеря му се нуждаела от парите

Ребека е израснала в богато семейство. Баща ѝ купувал всичко, което тя искала. Въпреки това бащата прекарвал малко време с дъщеря си. Той имал собствен бизнес и работел много. Ако се прибирал вкъщи, то било само за да посети любовниците си. Твърди се, че имал жена, която била с няколко години по-възрастна от Ребека. Ребека постъпила в педагогическия факултет, въпреки че баща ѝ искал дъщеря му да стане зъболекарка. Но тя настоявала за своето.

Като пораснало, момичето не искало да приема пари от баща си и живеело на стипендия. А през лятото отивала на стаж в детски лагер, въпреки че баща ѝ предлагал на дъщеря си почивка в чужбина. Тя му отказала, защото обичала децата. Беше вечер и току-що беше пристигнал автобус с деца от сиропиталището. Всички деца веднага заели местата си в къщата, но последно слязло едно момиче. Беше тънка и мършава, очите ѝ изобщо не бяха детски. По-късно децата започнаха да се оплакват, че в къщата мирише лошо.

Едно момиче беше виновно за това. Ребека влязла в къщата, за да провери какво се случва. Оказало се, че момичето криело котлети под възглавницата си след вечеря. А те са се вкиснали.

Момичето погледна Ребека виновно и после каза:

– “Те са за брат ми.

– А къде е брат ти?

– Той е в сиропиталище.

След тези думи Ребека веднага се обадила на баща си и го помолила за пари.

– “Най-накрая дъщеря ми ме помоли за помощ, а аз си помислих, че е обидена”, помисли си мъжът.

– “Дъще, за какво ти трябват толкова много пари? Искаш ли да си купиш кола?

– Не, татко. Искам да купя колкото се може повече храна за децата от сиропиталището.

– Ти си толкова добра душа, Ребека – каза бащата и се усмихна.

 

Rate article
Когато Ребека за пръв път поискала пари от баща си, мъжът бил много изненадан. Но още по-изненадан бил от това, за което дъщеря му се нуждаела от парите