– Какво ще правя с теб? “Разбери, че нищо не може да се случи между нас!” Виктория се разгневи. “Всеки ден ти повтарям едно и също нещо. Че си като дете.

– Виктория, почакай.
Момичето се обърна към гласа. Тя знаеше, че Уилям отново я чака пред къщата.
– “Пак ти, а не ти ли е омръзнало? Ти си тук от цяла вечност!” Виктория каза: “Ти си тук!” Виктория се обърна към него.
Уилям плахо ѝ подаде цветята.
– Просто исках да те видя.

Виктория неохотно взе цветята и тежко издиша.
– Какво ще правя с теб? “Разбери, че между нас не може да се случи нищо!” – каза тя ядосано. “Всеки ден ти повтарям едно и също нещо. Че си като дете.
– Не мога да постъпя по друг начин. Може би някой ден това ще мине.
– Няма да мине, докато продължаваш да тичаш след мен. Казвал съм ти го стотици пъти! Ти си нищо за мен!
– Не се ядосвай, скъпа, това не ти отива. Сладки сънища – каза Уилям    .
– А аз не съм ти скъпа!” Виктория изкрещя.

Уилям веднага се влюби във Виктория. Тя дойде в тяхното училище, когато той беше в седми клас. Оттогава нататък тя седеше на същото бюро като Уилям. Момичето също харесваше Уилям и те бяха заедно навсякъде.
А сега, когато завършиха училище, Виктория се беше променила много. Тя вече не виждаше Уилям до себе си. “Как може да е така?” – помисли си Уилям.
Той виждаше как неговата Виктория се прибира вкъщи с други момчета. За него беше болезнено да гледа това. В такива моменти той се заклеваше пред себе си, че никога повече няма да тича след нея. Но на следващия ден краката му го отведоха до прага на Виктория.

Виктория знаеше предварително, че Уилям ще седне на пейката до входа. Тя се надяваше, че той ще я види с друг мъж и най-накрая ще я остави на мира.
– Защо седиш тук всяка вечер? Чакаш ли някого ?
Уилям вдигна поглед и видя момичето пред себе си. Веднага забеляза огненочервената ѝ коса и луничките, които украсяваха само нея. Когато се усмихваше, изглеждаше невероятно сладка. До нея тичаше куче, също толкова червено като нея.
Уилям си помисли, че момичето е непослушно и има куче. Той се усмихна и каза:

– “чакам щастието. Но то не е там…
– Може би търсиш на грешното място… Може би трябва да излезеш на разходка и да го потърсиш? С Джак се разхождаме тук всеки ден. Искаш ли да се присъединиш към нас? Тримата ще опитаме късмета си.
Уилям погледна към прозорците на апартамента на Виктория, след което се изправи и заговори решително:
– Знаеш ли, аз съм вътре.
Виктория беше доста изненадана. Вероятно това беше първият път, в който не намираше Уилям на пейката. Тя забави крачките си, но там нямаше никой. Виктория отиде до пейката, на която винаги седеше нейният Уилям.

– Празна е – помисли си тя.
После чу лай на куче. По-късно погледът ѝ попадна върху две фигури. Отдалеч тя виждаше Уилям и едно момиче.
Виктория беше долу-горе от ревност. Това беше първият път, в който Уилям не се срещаше с нея. В душата на момичето се образува празнота. И този непознат я водеше далеч от Уилям…

 

Rate article
– Какво ще правя с теб? “Разбери, че нищо не може да се случи между нас!” Виктория се разгневи. “Всеки ден ти повтарям едно и също нещо. Че си като дете.