Как помогнах на една стара мома. Истинска история.

Нашето село винаги е било известно с големия си брой вещици. Явно има нещо специално в него. Жителите на съседните села дори ни се присмиваха. Казваха, че лошото време ни избягва, защото в нашето село има вещици.

Нашето село наистина беше заобиколено от лошото време. Но причината беше научна и естествена. Селището е разположено на планина, по-висока от другите селища. Затова топлият въздух, който витае над нас, просто отблъсква всякакви облаци.

Хората идваха в нашето село отвсякъде. Хората идваха да видят “бабите” си, нуждаеха се от помощ за здравето си, искаха да отвърнат на обидата и да донесат неприятности и нещастие на врага. Имаше и млади момичета, които лекомислено искаха проклятие.

Но, както се казва, лошата репутация се разпространява по-бързо от добрата. Имало е и комични ситуации. Работех в града, но когато разбраха откъде съм, започнаха да питат къде могат да намерят вещица или гадателка.

Веднъж една роднина, дошла при мои приятели, започна да пита как може да намери една баба. Но аз никога не бях чувала за такава баба. След като се прибрах у дома, попитах съседите. Оказа се, че тя е починала преди повече от десет години.

Казват, че една магьосница не може просто да умре, докато не предаде дарбата си. Няма значение дали получателят е роднина или случаен човек. В противен случай тя ще страда дълго време, преди да умре.

Никога досега не ми се е налагало да се занимавам с подобно нещо. Но съдбата е непредсказуема. Една магьосница, която живееше в съседство, страдаше дълго време. Тя беше известна далеч отвъд границите на нашето село. В продължение на три дни всеки, който минаваше близо до двора ѝ, можеше да чуе писъците ѝ. Тя не спирала да крещи 24 часа в денонощието. Събрали се всички роднини. Но магьосницата не можела да се сбогува с живота си.

Съседите започнали да клюкарстват помежду си. Казвали, че дъщеря ѝ е отказала да приеме подаръка и затова е страдала толкова дни. Тя обаче не променила решението си. И вещицата няма да умре без него. Душата ѝ не може да стигне до Бога. На третия ден най-опитните жители се събрали, за да обсъдят как да помогнат на старицата. Решиха да се обърнат към мен. Ето защо: аз живея наблизо и имам моторен трион. Използваме го, за да режем дърва за камината.

Идвам с инструментите си. Поздравявам. Питам какво се изисква от мен. Оказва се, че за да бъде отнесена душата на старицата, е трябвало да се отвори път. Трябваше буквално да направя дупка в тавана и дори почти да разкъсам покрива.

Обичаят явно беше средновековен, но аз реших да послушам старите дами. Ако трябва да го направя, трябва да го направя. Нямам навика да споря със старците. Изхвърлих няколко листа от покривния филц от покрива. Потърсих подходящото място на тавана. Казаха ми да пиля отвътре. Влязох вътре. Беше много особена гледка… Леглото с умиращата старица беше отместено настрани. Пробвах го за сигурност и се заех с работата. Прах, шум. Не виждах, не чувах и не можех да дишам заради моторния трион.

Въпреки това се справих със задачата. Поставихме едно легло под дупката. Изненадващо, целият прах веднага “отиде” в дупката. Беше направо страшно. Навън седях до оградата и пушех. Щом цигарата изгасна, в къщата настъпи тишина. Дъщерята на вещицата излезе при старите хора, като върза черна кърпа на главата си. Всички въздъхнаха с облекчение. Жената ми кимна, като ми благодари за помощта.

 

Rate article
Как помогнах на една стара мома. Истинска история.