Как направих свекърва си на глупачка. Вероятно тя го помни и до днес

Тази история се случи в самото начало на брачния ми живот, когато със съпруга ми току-що се бяхме оженили.
Забелязах едно странно нещо, но тогава не му обърнах особено внимание. Тази странност не беше свързана със съпруга ми – той и до днес е идеал за мен, странността беше в поведението на майка му, моята свекърва.

Всичко започна на сватбата: тя беше толкова мрачна и нервна, сякаш това не беше сватба, а погребение. След сватбата тя се държеше странно, а тъй като бяхме още млади, нямахме собствен апартамент и трябваше да живеем с нея.

Щом прекрачих прага, тя ме дари с такава жалостива искреност, че си помислих, че наистина се радва на щастието ни и липсата на хумор на сватбата се дължи на влошено здраве (вероятно). Но под полутъжната ѝ усмивка се криеше пасивна агресия, примесена с подигравки. Нещо повече, очевидно за да ме злепостави, тя ме упрекваше тайно.

Например ставаше посред нощ и миеше чиниите, които аз бях измил предишната вечер. Веднъж станах и я попитах какво прави. Тя направи невинната си физиономия и каза, че мие мръсни чинии.
-Значи чиниите ми са мръсни? – Помислих си тогава и завинаги се усъмних в нейната доброта.

Но дълго време възприемах нежните ѝ упреци като майчински съвет и често споделях с нея най-съкровените си дела, например разногласията със съпруга ми.

Случи се така, че един мой добър приятел работеше като шофьор на работното място на свекърва ми и чрез нейните служителки започна да чува клюки за семейния ни живот, само че съпругът ми беше бедният и прилепчив, а аз – злобната, която му изневеряваше и желаеше апартамента на майка му.

Оттогава най-накрая осъзнах, че свекърва ми е моят скрит враг.

Природата я беше надарила с изключително желание за чистота и домът ѝ беше стерилен като операционна зала. Тя изискваше същото от мен и съпруга ми. Опитахме се да направим всичко възможно, но беше невъзможно да я задоволим напълно.

А когато заминаваше в двуседмична командировка, ни караше да поддържаме апартамента чист. Дребните боклуци по килима и космите в банята я шокираха, а от неизмитите чинии лесно можеше да получи инфаркт. Ето защо, когато тя беше наблизо, двамата със съпруга ми се стараехме да поддържаме апартамента чист.

А за двете седмици, през които тя щеше да отсъства, възнамерявахме да си вземем почивка от постоянното чистене, като почистваме само за нейното пристигане. Тя на свой ред, знаейки намеренията ни, ни даде грешна дата и възнамеряваше да се появи във време, когато никой нямаше да почиства апартамента. И не дойде сама, а доведе свои приятелки, за да ми направи лошо впечатление пред приятелките си.

Но гореспоменатата приятелка също разбра за това и ми съобщи за хитрия план на свекърва ми. Тогава това ме вбеси и реших да се подготвя за нейното пристигане. След като почистих всичко до блясък, просто – зачаках.

Свекърва ми пристигна с тълпа приятели и усмихнат шофьор. Тихо и с кикот тя завъртя ключа в ключалката и ги пусна като циганска каравана.

Каква беше изненадата ѝ, когато влязоха в апартамента, почистен според стандартите, които тя беше поставила (и повече). Приятелките ми започнаха да се хилят на свекърва ми и да шепнат зад гърба ѝ, а аз така небрежно излязох (избърсвайки потта си и тихо поставяйки прахосмукачката на мястото ѝ) и казах:

– Ами откъде ти идва такъв чист килим?

Свекърва ми беше раздразнена. Тя се мръщеше като погача и се оглеждаше във всеки ъгъл, а аз тържествено стисках юмруци: – Няма да намериш нищо, няма да намериш!” – казах си на ум.

Така свекърва ми беше посрамена и стана за смях в работата. Нейните клюки вече не се слушаха и мнозина взеха моята страна в спора. Бях нанесъл огромни щети на самочувствието ѝ и въпреки че бяха минали седемнайсет години, тя вероятно все още си спомня за това.

 

Rate article
Как направих свекърва си на глупачка. Вероятно тя го помни и до днес