Франк стоеше в коридора и чакаше асансьора в последния ден от командировката си. Когато натисна бутона, към него се приближи зашеметяваща жена с куфар. Франк не знаеше какво предстои.

асансьорът пристигна и за изненада на Франк красивата жена се присъедини към него. Тя излъчваше елегантност, облечена в синя рокля, стилни обувки и слънчеви очила. Нервно почуквайки с пръсти по куфара си, тя изглеждаше загрижена. Стояха в мълчание, но Франк не можеше да не забележи периодичните ѝ погледи в негова посока. Като истински джентълмен той ѝ позволи да влезе първа в асансьора. Тя го погледна, кимна и каза тихо: “Благодаря ти.”

“Здравей, аз съм Франк” – представи се той    .

“Защо не сме се срещали досега, след като живеем на един и същи етаж? Това беше най-добрият въпрос, който Франк можеше да измисли в момента.

“Вероятно защото съм тук само за уикенда”    .

“Ако се съди по размера на куфара ти, ти си тук по-често от мен” – отвърна момчето, демонстрирайки остроумието си.

“Трябва да ходиш на банкетите на компанията. Това може да е уморително”, продължи Алина, впечатлявайки Франк с интелигентността си.

“Да, винаги трябва да изглеждаш добре, както всички останали…” Преди Франк да успее да довърши изречението си, асансьорът внезапно спря, потапяйки ги в тъмнина с мигащи светлини.

В асансьора цареше страховита тишина. Франк попита разтревожено: “Алина, добре ли си?” Алина мълчеше, но Франк чуваше тежкото ѝ дишане. Той предположи, че е нервна и се страхува от тъмнината. Опитвайки се да я успокои, Франк протегна ръка и докосна косата ѝ, което я накара да трепне. Осъзнал грешката си, той я успокои: “Слушай, опитай се да се успокоиш. Аз съм тук. Електричеството сигурно е спряло, но аварийното захранване скоро ще се включи отново”.

“Ти луд ли си?” Алина рязко сложи ръка на рамото на Франк. “Тук не е безопасно. Всеки момент можем да паднем с асансьора и да загинем!” “Не, не! Гласът на Алина трепереше и тя започна да кашля. Франк отговори с недоверие: “Това е невъзможно. Това е петзвезден хотел. Опитай се да се успокоиш.” Франк се замисли как да я разсее или да ѝ помогне. Намери една торбичка в джоба си и импровизира, като я използва като импровизирано средство за подпомагане на затруднено дишане.

Постепенно дишането на Алина стана по-спокойно и пристъпът ѝ на паника отшумя. В това време светлините отново светнаха. Франк помогна на Алина да се изправи на крака и като си спомни, че са почти непознати, тя му благодари и бързо напусна асансьора. След като направи няколко крачки, тя се спъна и едва не падна, но Франк бързо я хвана във въздуха. “Днес за втори път ми спасяваш живота – пошегува се тя и се усмихна. “Какво си ти, супергерой?” Франк се заигра с нея, като каза: “Да, но не казвай на никого. Под якето си имам костюм на Супермен. Мисля, че сега ми дължиш среща. Това ще е най-безопасното нещо за теб.”

 

Rate article
Франк стоеше в коридора и чакаше асансьора в последния ден от командировката си. Когато натисна бутона, към него се приближи зашеметяваща жена с куфар. Франк не знаеше какво предстои.