Една вечер Моника седеше на дивана, когато думите на приятелката ѝ изведнъж се върнаха към нея. С носталгия отворила прозореца и започнала да вика сина си, както когато била дете. За нейна изненада почукване на вратата прекъснало прочувствените ѝ викове.

В селото, където живеела баба ми, историята на Моника била широко известна. На 45-годишна възраст синът ѝ Марк изчезнал безследно, оставяйки майка ѝ объркана и съкрушена. Това било непонятно: възрастен мъж като Марк не можел просто да се изгуби в познатата им среда. Решена да го открие, Моника съобщава за изчезването му в полицията и привлича вниманието на загрижени жители на селото, които се включват в търсенето. Въпреки това минава една година, а от Марк няма никакви новини. Разследването на полицията не било обещаващо, а ръцете на Моника започнали да изнемогват    .

всяка вечер тя седяла на износения диван, гледала снимката на сина си и по лицето ѝ се стичали сълзи. Един ден Моника среща отдавна изгубена приятелка от училище, която се е преместила в града заедно със съпруга си и е прекъснала контактите си с него. По време на разговора Моника изляла тъжната си история. Със сериозно изражение на лицето приятелката ѝ попита: “Опита ли се да му се обадиш вкъщи?” Очите на Моника се разшириха от изненада. “Какво имаш предвид под “обади се”?” – попита тя отново. “Има един ритуал”, обясни приятелката ѝ. “Вечер отваряш прозореца и викаш изчезналия човек, точно както майка ти е правила, когато си била малка… и понякога той се връща.”

Моника не отхвърли идеята, но дълбоко в себе си смяташе, че това е просто суеверие.
Същата вечер, седейки на дивана, Моника си спомни за предложението на приятелката си. Чувствайки, че няма какво да губи, тя реши да опита, надявайки се на чудо. “Марк, върни се у дома! Сине мой, върни се у дома!” – извикала тя със сълзи, които се търкаляли по лицето ѝ     .

На следващата сутрин се събудила със силното желание да приготви сирниците, любимата закуска на сина си. Когато стигнала до последния етап от пърженето на сирниците, Моника се обадила на сестра си и я поканила да дойде. Изненадващо един час по-късно на вратата ѝ се почукало. Моника била изненадана от бързото пристигане на сестра си. С треперещи ръце Моника отвори вратата и там стоеше Марк, жив и здрав!

Обхваната от емоции, майката прегърна силно сина си, сякаш се опитваше да компенсира цялото изгубено време. Без да каже нито дума за това къде е и какво се е случило, Моника просто се притисна към сина си, изтривайки сълзите, които от скръб се превърнаха в сълзи на чиста радост.

 

Rate article
Една вечер Моника седеше на дивана, когато думите на приятелката ѝ изведнъж се върнаха към нея. С носталгия отворила прозореца и започнала да вика сина си, както когато била дете. За нейна изненада почукване на вратата прекъснало прочувствените ѝ викове.