Една луда жена преследваше сина ми и дори го чакаше под прозорците цяла нощ.

Моника пътуваше с влака заедно със сина си. С глава на рамото ѝ, той започнал да дреме. Изведнъж Моника забелязала, че срещу тях седи жена, която се взирала втренчено в сина ѝ. Жената била на около 30 години, бледа, с разрошена коса и торбесто палто. Тя се наведе напред и се вгледа в детето, без да мига. Моника изпита чувство на безпокойство и огледа купето на влака. За съжаление то беше слабо населено, само с няколко възрастни жени, а настъпващият мрак навън правеше атмосферата зловеща. Жената продължаваше да се взира в момчето, което разтревожи майката. Когато наближила спирката им, тя набързо събрала сина си и се отправила към изхода, а странната жена я последвала. В претъпканата гара те успели да я изгубят.

скоро обаче жената ги настигнала и сграбчила сина ѝ за ръката, като се държала неприлично. Момчето извикало майка си, но наблизо нямало полицаи, а минувачите изглеждали безразлични към ситуацията. Моника хванала другата ръка на сина си и го дръпнала към себе си, като успяла да избяга в близкия автобус. Въпреки че автобусът беше претъпкан, Моника не можеше да се отърси от усещането за бдителен женски поглед. Когато стигнала до местоназначението си, Моника изтичала със сина си вкъщи, заключила вратата и го сложила да спи. Като погледнала през прозореца, тя видяла жената, която стояла на вратата. Намеренията и мотивите ѝ останали неясни   .

На следващата сутрин Моника забелязала, че жената все още седи на пейката пред къщата им. Не можейки да търпи повече този тормоз, Моника решава да се изправи срещу нея. Тя предупредила жената, че при необходимост може да се обади в полицията. Жената обаче заявила, че момчето ѝ напомня за собствения ѝ син, когото е била лишена от възможността да отглежда. Тя споделила сърцераздирателна история за отхвърляне от страна на семейството и насилие, което довело до настаняването ѝ в психиатрична клиника. Настойчивостта и емоционалното сътресение на жената накарали Моника да се притесни, но тя успяла да я убеди да си тръгне с автобус, като вече знаела адреса ѝ    .

Опасявайки се, че жената може да се върне, Моника решава да наеме друг апартамент за една седмица, за да предпази себе си и сина си от всякаква потенциална опасност.

 

 

Rate article
Една луда жена преследваше сина ми и дори го чакаше под прозорците цяла нощ.