Джоди седеше на пейка в парка и се наслаждаваше на сладолед, когато от храстите се чу телефонно обаждане. Тогава тя не можеше да си представи, че това обаждане ще промени живота ѝ.

Момичето се огледа, но зад пейката нямаше никой. А телефонът в храстите продължаваше да звъни. Джоди стана от пейката и въздъхвайки, се вмъкна в храстите, търсейки източника на звука. Накрая усети вибриращото устройство в тревата, излезе от храстите, но то вече беше спряло да звъни.

За щастие телефонът нямаше парола, затова Джоди отвори пропуснатите повиквания и видя, че се е обадил някакъв Хенри. Тя набра номера и веднага ѝ отговори млад мъж.

– Здравейте – каза Джоди, – намерих телефона ви в парка, в храстите.

– О, благодаря, че ми се обадихте обратно – радостно възкликна момчето, – това е телефонът на баба ми, сутринта се разхождала в парка и й станало лошо със сърцето; минувачите извикали линейка, а телефонът сигурно се е загубил в суматохата. Момиче, скъпа, можеш ли да занесеш телефона на баба ми в болницата; за съжаление сега съм в друг град, лекарят ми разказа всичко – попита Хенри.

Джоди помисли малко, но реши да се съгласи. Хенри обясни подробно къде да занесе телефона. Когато момичето пристигна в болницата, медицинската сестра по някаква причина реши, че тя е внучката на пациента, и заведе Джоди направо в отделението.

На леглото лежеше малка, слаба и много бледа баба. Тя погледна Джоди и попита:

– Къде е Хенри?

– Хенри е в командировка – отвърна Джоди, – донесох ти телефона, ти го загуби.

Джоди сложи телефона на нощното шкафче по-близо до баба си. Бабата се усмихна слабо.

– Ще си тръгна – каза Джоди.

– Дете, а ти си момиче, Хенри – изведнъж попита баба, – вие сте добра двойка.

– Не – изчерви се Джоди, – просто намерих телефона и се обадих на внука ти.

– Добре, тръгвай – каза бабата малко обидено.

На излизане медицинската сестра попита Джоди за телефонния номер и тя го продиктува, без да знае защо. На следващия ден Джоди седеше в клас в университета, когато телефонът ѝ звънна. Беше лекар от болницата, който я помоли да дойде, защото една пациентка се е влошила; трябва да се погрижат за нея, а няма достатъчно медицински сестри. Джоди се опита да откаже и да обясни, че не е роднина, но лекарят вече беше сложил слушалката.

След лекциите Джоди отиде в болницата, за да обясни, че не е роднина, но когато отиде в отделението и видя нещастната старица, реши да остане.

В продължение на три дни момичето седяло до леглото на тежко болната жена и изпълнявало всички указания на лекаря. На четвъртия ден бабата се почувствала по-добре, а Джоди била напълно изтощена и се прибрала у дома.

На следващата сутрин Джоди отново отишла в болницата, за да види как се справя нейната подопечна, и разбрала, че Хенри е пристигнал. Тя влязла в отделението и видяла един много красив млад мъж до леглото на баба си. Когато видял Джоди, той скочил, изтичал при нея и я прегърнал силно.

– Не знам как да ти благодаря: ти направи толкова много за мен и за баба ми – възкликна Хенри.

– Няма страшно, просто помагах на баба ми, стана ми жал за нея – промълви Джоди, изчервявайки се.

– Все пак искам да ти благодаря; нека тази вечер да отидем на кафе или на кино – предложи Хенри, – не отказвай, моля те.

Джоди помисли малко и се съгласи. Хенри щастливо скочи на място, което много трогна Джоди. А баба ги погледна щастливо и поклати глава.

 

 

Rate article
Джоди седеше на пейка в парка и се наслаждаваше на сладолед, когато от храстите се чу телефонно обаждане. Тогава тя не можеше да си представи, че това обаждане ще промени живота ѝ.