Джак искаше да купи лекарства за баба си, но нямаше достатъчно пари. Фармацевтът е на път да го уволни, когато се намесва един добродушен клиент.

Майката на Джак е била единствената, която се е грижила за него, но се е разболяла и е починала. Спомените му за нея бяха слаби, ограничени до топлите ѝ и нежни ръце. Впоследствие Джак е оставен да живее с възрастната си баба. Двамата живееха само с оскъдната си пенсия, като спестяваха и се скъсваха да свързват двата края. Момчето носело износени дрехи и нямало почти никакви играчки, с изключение на счупена кола, която намерило близо до контейнер за боклук и поправило с тиксо.

Голямото момче на съседите постоянно тормозело Джак, подигравало му се и го наричало с жестоки имена. Той заставал пред него, смеел се и казвал: “Ти си безполезен. Никой няма нужда от теб. Когато баба ти умре, ще отидеш в сиропиталище.” Джак попита: “Кой ти каза това?”

Пухкавото момче извади бонбон от джоба си и демонстративно смачка опаковката. Джак рядко си падаше по такива сладкиши. Когато се върна вкъщи, по бузите му се търкулнаха сълзи   .

баба му лежеше на леглото, а крехкото ѝ тяло се поклащаше от време на време в пристъпи на кашлица. За пръв път Джак наистина осъзнал нейната слабост и влошеното ѝ здраве. Беше се простудила, но те не можеха да си позволят необходимите лекарства. Със смръщени вежди Джак отиде до аптеката.
Отначало фармацевтът умишлено го игнорира. Когато обаче той почука на прозореца, тя излая от раздразнение: “Какво искаш?”

Джак се примоли: “Баба ми е болна. Моля, дайте ми нещо за настинка.” Фармацевтът отговорил пренебрежително: “Момче, имаш ли пари?” Антон отговори: “Не.” Фармацевтът вече се канел да го изгони от стаята, когато се намесил съпричастен клиент и казал: “Не се притеснявай, ще купим всичко, от което баба ти има нужда.” Тя платила за лекарството против настинка и те се върнали заедно вкъщи. Оттогава жената ги посещава често. А когато година по-късно бабата на Джак починала, тя осиновила момчето    .

 

Rate article
Джак искаше да купи лекарства за баба си, но нямаше достатъчно пари. Фармацевтът е на път да го уволни, когато се намесва един добродушен клиент.