Два пъти седмично баща ми излизаше от къщи за няколко часа и се връщаше с много енергия и отлично настроение.

Когато бях на 10 години и имах 12-годишен брат, който прекарваше по-голямата част от времето си в игри навън, не си разменяхме много думи. Вместо това аз помагах на майка ми в домакинската работа, а баща ми, който работеше във фабриката, се прибираше доста късно вечер. Събирахме се около масата в трапезарията, а след това баща ми обуваше полираните си кожени обувки, заставаше за малко пред огледалото и си тръгваше, без да каже и дума. Майка ми винаги поглеждаше към вратата, след като той си тръгнеше, оставяйки ме да отгатна причината за нейната реакция и къде отива баща ми.

Един ден, воден от любопитство, реших да последвам баща си, когато излизаше от къщи вечер. Той отиде до Двореца на културата и влезе в сградата. Колебаех се, но накрая влязох вътре. Там срещнах една красива жена, която веднага разпознах като известната оперна певица в театъра. Тя ме покани да се присъединя към нея и заедно влязохме в пълната с хора зала.

За моя изненада баща ми беше на сцената и изпълняваше ролята на оперен певец. Този негов талант остана добре пазена тайна. Той пееше с голяма страст, без да подозира за моето присъствие сред публиката. Бях обзет от радост и в очите ми се появиха сълзи. Публиката го възнагради с дълги аплодисменти, а когато свърши, го обсипаха с цветя. След концерта двамата с баща ми прекарахме известно време в разходка из парка, и двамата в приповдигнато настроение.

Когато се прибрах вкъщи, прошепнах на майка ми, че баща ми няма приятелка, а тя тихо отговори: “Знам.” Стана ясно, че тя е знаела за скрития му талант и причината за редовните му вечерни разходки.

От този ден нататък се гордеех с необикновените способности на баща ми, пазех нашата малка тайна и се чувствах благодарен за щастието, което той внесе в живота ни чрез невероятната си дарба.

 

Rate article
Два пъти седмично баща ми излизаше от къщи за няколко часа и се връщаше с много енергия и отлично настроение.