“Богаташът” в автобуса решил да се присмее на пътниците – но не очаквал такъв резултат!

Тази абсолютно истинска и невероятна история се случи веднъж в един микробус. На задните седалки седеше малка група млади момчета. Пред тях седи, или по-скоро седи – тя току-що влезе – едно обикновено момиче. А отпред – също едно обикновено момче. Пред него също седи едно момче. Но той е необикновен. В бял костюм, парфюмиран, разглезен. И с цялата си външност показва – “колата ми се развали, затова се возя в тази воняща каруца в компанията на добитък. Кой седи пред него, не е най-важното. Важното е, че на изхода на автобуса, облегнат на парапета, има човек. И той упорито се бори със съня.

Защо? Не знам. Може би не е имало достатъчно място, а може би е по-лесно да не заспиш. Докато описвах героите на историята, момичето вече беше извадило парите и ме помоли да дам цената на билета на момчето, което седеше пред нея. Това, което всъщност направи, протегна ръка напред към човека, седящ пред него. Но спомняте ли си кой седеше пред него? Той се стресна. И като извърна леко глава, каза презрително: “Трябва да станете и да отидете при шофьора”. “О, разбира се, ще стана”, казал човекът и наистина станал. “Съжалявам, но отзад не виждам, че пред мен се вози господарят на живота, който заради нас, плебеите, не може да стане от седалката на автобуса. В автобуса се разнесе смях. Господарят на живота се изчерви и също се изправи.

– Какво казахте? – О, ти също ли си глух? Какво искаш, човек с увреждания? – Искаш да те ударя в лицето? – А ако сам получиш такъв? През цялото това време момичето безуспешно се опитва да се промъкне между момчетата, за да разреши конфликта, но нормалният е застанал на пътеката и той не може да бъде избегнат. – Така че ще те сваля сега – очите на “господаря на живота” вече са кръвясали. – Ако го направиш, момчетата зад мен ще се изправят. Нали? – изръмжава той към целия автобус. – Точно така – доволно отговарят мъжете и също стават, макар да е ясно, че не познават този човек. В това време автобусът прави спирка. Господарят на живота, като вижда, че и моралното, и физическото предимство не е на негова страна.

Той скача в отворената врата. Бих тръгнал по този начин. Но в последната част от секундата човекът на вратата се събужда. Който съвсем незабележимо даде крачка на “господаря на живота”. О, как той полетя! Летеше успоредно на земята. Удари си главата в една колона. И падна с бял костюм в една локва. Едва пет минути по-късно, когато аплодисментите утихнаха, момичето каза гръмко: “Момчета! Всички вие току-що ми върнахте вярата, че нормалните мъже все още не са прехвърлени.

Rate article
“Богаташът” в автобуса решил да се присмее на пътниците – но не очаквал такъв резултат!