– Бедняк, колко време не си ял? Почакай, ще ти купя още храна – каза Петър и изтича до един познат магазин.

Петър се прибра гладен. Беше вече 20:00 ч., а той беше успял да погълне само два сандвича сутринта. На автобусната спирка той видя малко магазинче, в което се продаваха вкусни пастички. Веднага си спомни за детството си, как майка му винаги му купуваше най-големия чебурек с голяма чаша квас. Поръчал си веднага двойна порция   .

дебелата жена уви всичко внимателно в салфетка, даде му пластмасова вилица и чиния за еднократна употреба. Петър тъкмо се канеше да отхапе първата хапка, когато чу пронизителен писък

– “Мяу”, сякаш го викаше сива котка.

Той се взираше втренчено в Питър и не отвръщаше поглед. “Той седи там и облизва устните си.

– “Искаш ли едно парче?

– Мяу” – каза косматият и се приближи до мъжа.

Петър внимателно наряза един чебурек на парчета и го сложи върху салфетка.

– Коте, коте – извика Петър на котката, сякаш я канеше на масата.

Котаракът се затича и след няколко секунди върху салфетката не остана нищо. Пухкавият само се облизваше и гледаше Питър с обич.

– “Сигурно отдавна не си ял нищо. “Е, вземи малко от моето, не съм гладен – усмихна се мъжът и хвърли една по една трохите на котката. Котаракът се изправи на задните си крака, когато видя ръката на Петър да се протяга към чебурека.

В знак на благодарност той започна да мърка силно и да се търка в зимните чехли на Петър.

– “О, добре, ти ме чакай тук. Ще ти купя още малко. Навън все още е студено и поне ще имаш приличен обяд, горкият.

Петя се втурна към магазина.

– Добър ден, господине. Пак ще си взема двойна порция и този път ще сложа колкото се може повече месо, за да не се слепва тестото!

Той внимателно сложи всичко в торбата и изтича до лавката. Но Пухчо го чакаше.

– “Кой те изхвърли така от дома ти? Една красива и чистокръвна котка, при това добре възпитана, ме чакаше.

Животното само жадно поглъщаше парчетата месо.

– “О, ти си си навлякъл много неприятности!” Питър изкрещя, когато котката скочи върху краката му и нежно масажираше врата му с лапичките си. Изглежда, че така една котка би казала “благодаря”.

Човекът дълго прегръщаше котката. Усещаше как дългите му антени гъделичкат носа му и мърка, сякаш искаше да изпее приспивна песен.

– “Знаеш ли, котараче, ще те заведа на моето място. Аз съм съвсем сам, няма никой друг тук. Така че ти ще ми бъдеш съсед. Не се притеснявай, имам мляко за теб и парче наденица. Няма да ми е тъжно, а ти най-накрая ще имаш дом!

Той се изправи зад пейките и започна да върви към двора.

– “Господине, почакайте малко!” – чу познат глас.

Питър забеляза, че същата дебела дама, която му беше продала пастичките, бърза да излезе от магазина.

– “Ето, вземете това, има 10 парчета, би трябвало да ви е достатъчно.

– Но аз не съм поръчвала нищо, госпожо. А и нямам достатъчно пари за толкова много порции.

– Не, не е нужно да отказвате. Това е от онзи господин в униформа – жената посочи млад мъж в полицейска униформа.

Някои от посетителите започнаха да ръкопляскат на младия мъж в знак на уважение. Питър свали шапката си, направи малък поклон и се прибра вкъщи.

– Ще те наричам Пухчо. И изглежда, че дори онзи млад мъж в униформа те е чул как шумно вкусваш чебуреци.

Ето как мъжът намери истински приятел тази вечер. И не ставаше дума за чебуреците. В края на краищата на света има много хора, но не всеки може да се похвали с добро сърце и състрадание към беззащитните.

Съгласни ли сте с тези думи?

 

Rate article
– Бедняк, колко време не си ял? Почакай, ще ти купя още храна – каза Петър и изтича до един познат магазин.