Бабата отворила вратата и там била дъщеря ѝ с внука си. Не се бяха виждали от десет години. Когато разбрала защо дъщеря ѝ е дошла, тя прегърнала внука си и се разплакала

Всеки спор между майка и дъщеря се превръща в крясъци. После – в скандал, а след това се стигна и до ругатни. Винаги е било така. Още от детството. Заради това може би не са се виждали от десет години. И ето че сутрин седи една жена по халат, с къдрици, пие кафе. На вратата се позвъни. – Кой ли го е довел по-рано сутринта – измърмори жената и отиде да отвори вратата. Оказа се, че това е дъщеря ѝ. И не една, а един син. Това пет-шестгодишно момче очевидно е копие на майка си.

Двамата стояха, гледаха се мълчаливо и тогава жената каза: – Защо стоите там? Влезте, щом сте дошли… Гостите влязоха, застанаха в коридора, мълчаливо гледаха майката и бабата… Елате в кухнята, ще ви почерпя с чай – и тръгна напред. Те дойдоха и седнаха, жената се изненада: “Дъщеря ми е станала скромна”. Седят, пият чай с бисквити. – Е, кажете ми, защо споменахте майка си? – Трябва да си тръгвам. За два месеца. Не мога да оставя сина си при никого. Ти си единствената в нашето семейство – отвърна дъщерята.

Жената наистина искаше да изкрещи на дъщеря си, но погледна в насълзените ѝ очи, в кльощавото момче и за да се сдържи в рамките на приличието, каза “Имам бонбони там. Ще го донеса – и изтича в хола. Тя стоеше до гардероба и се опитваше да се успокои, после входната врата се хлопна. Тя взе бонбоните и се върна в кухнята. Там има само един внук. До него има торбичка. – Къде е мама? – Тя си отиде, бабо. Отишла е до магазина за алкохол. И след два месеца ще си отиде. Този расте като него, с нокти и мустаци. Големият вече е пораснал… Жената седна тежко на стола, прегърна внука си и се разплака

 

Rate article
Бабата отворила вратата и там била дъщеря ѝ с внука си. Не се бяха виждали от десет години. Когато разбрала защо дъщеря ѝ е дошла, тя прегърнала внука си и се разплакала