Баба съсипа репутацията на цялата сграда. Някои от обитателите трябваше да си търсят нов апартамент

Баба ми се премести в малка приятелска къща. Съседите я наблюдаваха с голям интерес, искаха да се запознаят с нея възможно най-скоро. Но тя не поздрави никого, само показа на премествачите къде и какво да сложат. Е, сигурно е много заета засега. Последното нещо, което съседът извади от колата, беше голяма кутия със сива котка. Тя мина покрай бабите, които седяха на входа: – Добър ден, между другото. Бабите поклатиха глави в отговор, без да очакват такова запознанство. На следващия ден не видели жената, тя почиствала къщата, слагала всичко по рафтовете. А два дни по-късно излязла навън. Приближила се до бабите, седнала на пейката и започнала да разпитва за местните жители. – “На втория етаж има едно семейство. Те са младо семейство, което наскоро се е преместило, много мили хора. До тях живее самотна майка, тя има четири деца, а мъжът ѝ е заминал заради друга жена.

Един старец живее един етаж по-нагоре, той не общува много с никого, само вечер се разхожда с кучето си. Като цяло всички са много дружелюбни. Бабата имала нужда да завие рафтовете на стената и се обърнала към съседното семейство. Семейството е младо, мъжът трябва да е шеф. -Да, разбира се. Съпругът ми ще се върне от работа след час, но засега можем да пием чай заедно – отвърна жената на Иванов. И тогава старицата започнала да учи младата съпруга на мъдрост, да ѝ казва, че говори неправилно, глади ризите на мъжа си неправилно, полива цветята неправилно. Но това е половината от бедата, вечерта жената се разхождала с котката си. Котката си играела на тревата близо до входа, а покрай нея минавала съседка с куче. Кучето излаяло няколко пъти и отминало. -Какво беззаконие е това? Къде е надзирателят? Мога да ви съдя, ако отново изплашите котката ми. Съседът бързо влязъл във входа, за да не слуша писъците на жената.

Жената оклеветила самотната майка и я докарала до истерия. Виждате ли, тя била изкормила децата и съпругът ѝ бил прав да я напусне. Веднъж жената попаднала в болница, но бързо я изписали и дъщеря ѝ дошла да я посети. Вечерта дъщерята седнала на пейката до входа и започнала да плаче. Съседите я наобиколили: – Какво стана? Как се чувства тя? -Добре! Добре е. Просто отново ми изкрещя без причина. Прогони двамата си съпрузи, разведе се с мен и мъжа ми, а брат ми изобщо не иска да я вижда. Заминал е за друг град и дори не се обажда. Вероятно е трудно за вас и за нея? -Да, семейството ни често се кара заради нея. Съпругата казва на мъжа си да не бърза да се прибира. И тогава в апартамента влиза някакъв мъж с пакети. Когато жената го видяла, разказала всичко на съпруга си, като казала, че съпругата ѝ изневерява. Но се оказало, че жената подготвяла изненада за рождения ден на съпруга си. Така че тя съсипа всичко – каза съседката. -Срамно… пак срамно за съседите. Скоро ще трябва да си търсим нова къща – отвърна дъщерята.

 

Rate article
Баба съсипа репутацията на цялата сграда. Някои от обитателите трябваше да си търсят нов апартамент