Баба съсипа репутацията на цялата сграда. Някои от обитателите трябваше да си търсят нов апартамент

Баба ми се премести в малка приятелска къща. Съседите я наблюдаваха с голям интерес, искаха да се запознаят с нея възможно най-скоро. Но тя не поздрави никого, само показа на премествачите къде и какво да сложат. Е, сигурно е много заета засега. Последното нещо, което съседът извади от колата, беше голяма кутия със сива котка. Тя мина покрай бабите, които седяха на входа: – Добър ден, между другото. Бабите поклатиха глави в отговор, без да очакват такова запознанство. На следващия ден не видели жената, тя почиствала къщата, слагала всичко по рафтовете. А два дни по-късно излязла навън. Приближила се до бабите, седнала на пейката и започнала да разпитва за местните жители. – “На втория етаж има едно семейство. Те са младо семейство, което наскоро се е преместило, много мили хора. До тях живее самотна майка, тя има четири деца, а мъжът ѝ е заминал заради друга жена.

Един старец живее един етаж по-нагоре, той не общува много с никого, само вечер се разхожда с кучето си. Като цяло всички са много дружелюбни. Бабата имала нужда да завие рафтовете на стената и се обърнала към съседното семейство. Семейството е младо, мъжът трябва да е шеф. -Да, разбира се. Съпругът ми ще се върне от работа след час, но засега можем да пием чай заедно – отвърна жената на Иванов. И тогава старицата започнала да учи младата съпруга на мъдрост, да ѝ казва, че говори неправилно, глади ризите на мъжа си неправилно, полива цветята неправилно. Но това е половината от бедата, вечерта жената се разхождала с котката си. Котката си играела на тревата близо до входа, а покрай нея минавала съседка с куче. Кучето излаяло няколко пъти и отминало. -Какво беззаконие е това? Къде е надзирателят? Мога да ви съдя, ако отново изплашите котката ми. Съседът бързо влязъл във входа, за да не слуша писъците на жената.

Жената оклеветила самотната майка и я докарала до истерия. Виждате ли, тя била изкормила децата и съпругът ѝ бил прав да я напусне. Веднъж жената попаднала в болница, но бързо я изписали и дъщеря ѝ дошла да я посети. Вечерта дъщерята седнала на пейката до входа и започнала да плаче. Съседите я наобиколили: – Какво стана? Как се чувства тя? -Добре! Добре е. Просто отново ми изкрещя без причина. Прогони двамата си съпрузи, разведе се с мен и мъжа ми, а брат ми изобщо не иска да я вижда. Заминал е за друг град и дори не се обажда. Вероятно е трудно за вас и за нея? -Да, семейството ни често се кара заради нея. Съпругата казва на мъжа си да не бърза да се прибира. И тогава в апартамента влиза някакъв мъж с пакети. Когато жената го видяла, разказала всичко на съпруга си, като казала, че съпругата ѝ изневерява. Но се оказало, че жената подготвяла изненада за рождения ден на съпруга си. Така че тя съсипа всичко – каза съседката. -Срамно… пак срамно за съседите. Скоро ще трябва да си търсим нова къща – отвърна дъщерята.

 

Rate article
Баба съсипа репутацията на цялата сграда. Някои от обитателите трябваше да си търсят нов апартамент
Das Landmädchen mit den Äpfeln ist mir wirklich unter die Haut gegangen, deshalb habe ich schon einen ganzen Keller voll davon.