Баба ми се обади от болницата и ме помоли да й донеса една стара черна лъжица. Едва тогава разбрах за какво ми говори.

Когато баба ѝ навършва 80 години и й става все по-трудно да се движи, Луси започва да се отнася към баба си с голямо притеснение. Веднъж баба ѝ е хоспитализирана. На нейната възраст след леко провлачване трябва да се извика линейка… Люси научила за това в клас. Тя веднага помолила учителката да я извини и изтичала при баба си, но за съжаление на момичето не било позволено да види баба си. Час по-късно баба ѝ се обадила и я помолила да ѝ донесе нещата.

Люси направила малък списък в “Записки” на телефона си и отишла при баба си – баба ѝ оставила всичко включено и отворено. В списъка останали само 2 “не зачеркнати” неща – кърпа и лъжица от нощното шкафче. Отначало момичето взело нова кърпа, но после преценило, че е по-добре да вземе старата и да я остави там, в болницата. Когато станало дума за лъжицата, Луси се зачудила защо баба ѝ се нуждае от черна, стара, мръсна лъжица. Тя отишла в кухнята, взела една лъжица и една вилица за всеки случай.

На момичето не било позволено да види повече баба си, но вещите ѝ били предадени. А Люси се върнала вкъщи, за да се подготви за сесията. През целия ден баба ѝ не се обадила, а на следващия ден се обадила със сълзи на очи:

– Люси, защо не ми изпрати лъжицата? Най-много я чаках, внучке.

– Бабо, тя беше мръсна, но не плачи, сега ще ти я донеса – казала Люси и се втурнала да вземе лъжицата.

Когато сестрата донесе лъжицата, Мила научи, че баба ѝ рязко се е влошила, и я преместиха в друго отделение. Лошите мисли не напускаха Люси. Тя молеше сестрата да даде лъжицата на баба ѝ, защото тя буквално плачеше за лъжицата. След 4 часа бабата се обадила на внучката си.

– Скъпа, благодаря ти. Без лъжицата може би нямаше да се опомня.

– Шегуваш ли се, бабо, хубаво е – успокои се Мила.

Няколко дни по-късно баба си беше вкъщи. Две жени, две различни поколения, седяха в кухнята и се наслаждаваха на чай от горски плодове.

– И каква е тази лъжица? – Мила попита, отпивайки глътка чай.

– Това не е обикновена лъжица, внучке, това е талисман. Когато съм се родила, през 1941 г., дядо ми и баща ми, твоят дядо и прадядо, са отишли на война. Тази лъжица няколко пъти спаси дядо ми от куршум. И когато те, баща и син, се срещнали на фронта, дядо ми дал лъжицата на сина си. Тя спасила и дядо ти, помогнала му да се върне жив и здрав, но дядо ми починал през 1943 г… Баща ми предаде лъжицата на мен. Честно казано, аз лично изпитах върху себе си силата на тази на пръв поглед обикновена лъжица. Исках да я подаря на майка ти, но тя не ми повярва, казвайки, че ще събира прах на рафта, а ти ще живееш с нея дълго и щастливо.

– Права е, бабо, ти си такава кокетка, живей много дълго! Не ми трябват доказателства, лъжицата е наистина мощна.

 

Rate article
Баба ми се обади от болницата и ме помоли да й донеса една стара черна лъжица. Едва тогава разбрах за какво ми говори.