Астрид научава, че съпругът ѝ отива на среща в едно кафене, и решава да го последва. Но тя не очакваше да види такива неща там.

Астрид обикаляше къщата в кръг и не можеше да си намери място. Това е така, защото съпругът ѝ отново е отишъл някъде в почивния си ден, без да ѝ каже предварително за това. В края на краищата това е петият път и Астрид е притеснена!

Този път мъжът оставил телефона си вкъщи, което позволило на Астрид да го погледне и да види съобщение от непознат номер, в което се казвало за среща в едно кафене. Астрид вече си беше представила най-лошите сценарии за това, което може да види там, и отиде на адреса.

Тя намери колата на съпруга си близо до същото кафене. Астрид погледнала отдалеч към прозорците, където видяла мъжа. Ядосана и разярена, тя отиде да разследва. До мъжа седеше жена, тя не се съмняваше, че това е истинско предателство. Но когато влязла в кафенето, видяла и една клетка до жената, в която седяла котка, и то не каква да е котка, а сфинкс – нейната любима порода. Е, мъжът, като я видял само с мрачен поглед, казал, че е развалила изненадата.

Оказа се, че през всичките тези дни мъжът ѝ е ходил на срещи с продавачи на котки, за да вземе една за рождения ден на Астрид, защото тя много ги обича, но не е могъл да намери веднага подходящата. И макар че Астрид се радваше, че това не е предателство, сега тя се възмущава от съпруга си, че не е успял да подготви добра изненада.

 

Rate article
Астрид научава, че съпругът ѝ отива на среща в едно кафене, и решава да го последва. Но тя не очакваше да види такива неща там.