Артър се озовава на погребението на прадядо си в очакване на тържественото събитие, но няма представа за зашеметяващото разкритие, което го очаква. Когато изключи телефона си, го заля вълна от тъга и той закри лицето си с ръце.

Артър споделил новината: “Баба ми се обади. Прадядо ми е починал на 95-годишна възраст. Въпреки че не съм го виждал от много години, прекарах детството си с него”. Съпругата му изразила съболезнованията си и веднага взела нещата в свои ръце: “Трябва да присъстваш на погребението. Ще се обадя на гарата и ще резервирам две места за нас”. Артър остана да седи, дълбоко замислен. Спомените за идиличното му детство в селото го връхлетяха, но една конкретна случка в училище засенчи тези спомени.

Един ден в селото им дойде ново момче от града. За известно време то се оказало в класа на Артур. Този новодошъл постоянно се хвалел пред момичетата, твърдейки, че е опитен боксьор от града, способен да победи всекиго. Артър веднага го намразил и враждата им прераснала в истинска кавга пред очите на момичетата. Артур губи боя и родителите на момчето спешно се връщат в града със сина си   .

когато Артър пристигнал на погребението, бил посрещнат от голямо събрание в къщата на прадядо си. Това не е изненадващо, защото прадядото имал четирима сина, а сега, ако се пресметне, семейството имало девет внука и повече от 20 правнука. Вероятно за пръв път цялото разширено семейство се е събирало на едно място. Артър стоеше сред суматохата, потънал в мисли, когато баба му се приближи до него и го изведе на двора    .

“Това е съпругата на Франк, най-новият член на семейството – представи го баба му. Артър, озадачен, попита: “Бабо, кой е Франк?” Отговорът го зашемети. “Франк е твой братовчед. Те са живели в града като семейство. Може би не си спомняш. Нека му се обадя.” Артър вдигна поглед, в очите му се четеше недоверие. За негова изненада баба му водеше за ръка едно момче, същия боксьор от училище. Оказа се, че това е Франк, братът на Артър. По лицата им проблесна мигновено разпознаване. “Значи ти си моят брат” – възкликна Артър. “Не очаквах това… кой би си помислил?” Франк отговори: “Да, особено като се има предвид нашето малко село. Как не сме пресичали пътищата си по време на семейните посещения?” Замисляйки се, Артър изрази разкаяние: “Не мога да си представя… спомняш ли си онзи инцидент в училище? Съжалявам, никога не съм искал да те нараня по този начин. И ако знаех, че си ми брат, нямаше да те докосна с пръст”. Франк го успокояваше: “Не се притеснявай, как мога да се обидя на теб? Ти все още си мое семейство.”

 

Rate article
Артър се озовава на погребението на прадядо си в очакване на тържественото събитие, но няма представа за зашеметяващото разкритие, което го очаква. Когато изключи телефона си, го заля вълна от тъга и той закри лицето си с ръце.