– Анна, знаеш ли какво, омъжи се за мен, обещавам, че няма да кажа на никого, че бебето не е мое. Ще живеем заедно. Обичам те от много време и се надявам, че и ти ще ме обичаш.

Брат ми е много добър човек. Всички се възползват от неговата доброта. Той дори се ожени заради добрата си природа.

И това беше така.

Робърт се прибираше от работа. Съседката ни Анна вървеше към него. Момичето беше истинска красавица. Робърт беше влюбен в нея още от ученическите си години. Но тя се срещаше с Адам, техен съученик. Тогава Робърт осъзна, че няма никакъв шанс да привлече вниманието ѝ.

Анна едва вървеше. Затова брат ми реши да спре и да я попита какво не е наред. Тя се разплака и след това започна да му разказва всичко. Анна беше с Адам от дълго време. Надяваше се, че той ще се ожени за нея. А после неочаквано забременяла. Анна веднага казала на Адам за това. И вместо да се зарадва, той ѝ изкрещя, като каза, че не иска нито бебето, нито нея. И тогава се появяват родителите на Анна… Ако майка ѝ разбере за бременността, ще я изхвърли от къщи. Майка ѝ я е предупреждавала и преди.

Сега Анна не знае какво да прави.
– Анна, знаеш ли какво, омъжи се за мен, обещавам, че няма да кажа на никого, че бебето не е мое. Ще живеем заедно. Отдавна те обичам и се надявам, че и ти ще ме обичаш.
– Ще се оженя за теб. Какво друго мога да направя?

И така Робърт се ожени за Анна. Отначало те живеели добре и отглеждали дъщеря си. После Анна започнала да изчезва вечер от къщата и Робърт останал с детето. Тя не реагирала на думите му.

Тя крещяла след него, че не го обича. Робърт слушаше и мълчеше. Но не за дълго. Един ден той не открил жена си вкъщи, а вместо това видял бележка. Анна била написала, че го е напуснала в търсене на по-добър живот и оставя дъщеря си при него.
На брат ми му било трудно да се справи с детето. Добре, че родителите му малко му помогнаха. Майка ми неведнъж е казвала, че Робърт трябва да се ожени отново. Така щеше да има кой да се грижи за дъщеря му.

Той се запозна със Сара. Тя беше жизнерадостна жена, която също беше разведена и имаше две деца. Робърт не се замислил дълго и я помолил да се омъжи за него. Нека децата да растат заедно в едно приятелско семейство. Но това бяха само мечти. Те никога не бяха имали сплотено семейство. Дъщерите на Сара обиждали дъщерята на Робърт, не ѝ позволявали да се храни или да играе на спокойствие. А ако тя се оплачеше на баща си, сестрите ѝ я биеха. Момичето често гладувало, но се страхувало да каже на някого за това. Робърт и Сара не се разбират. Те често се карат.
И причината е следната.

Сара е започнала да изисква от Робърт да регистрира нея и децата ѝ в апартамента си. А братът отново си мисли, че с добрата си природа е свързал живота си с грешната жена. Кой знае какво да прави сега?

Робърт усеща, че е на път да се разведе с нея, не може да продължава така. А Сара сякаш не мисли да напуска дома му. Не се знае как ще завърши всичко това.

 

Rate article
– Анна, знаеш ли какво, омъжи се за мен, обещавам, че няма да кажа на никого, че бебето не е мое. Ще живеем заедно. Обичам те от много време и се надявам, че и ти ще ме обичаш.