Анджелина, която вече е на 32 години, е уморена от постоянните критики на майка си и решава, че е време да сложи край на това.

след като се прибрала от магазина, Анджелина и съпругът ѝ се готвели да разопаковат багажа си, когато телефонът ѝ звъннал. Съпругът ѝ предложил да пренебрегне обаждането, тъй като знаел, че майка ѝ ще намери за какво да се оплаче, ако не отговори. Анджелина обаче решила да вдигне телефона, за да избегне бъдещи конфронтации   .

“Какво става, дъще? Не искаш ли да поговориш с мен?” – чу се гласът на майка ѝ в слушалката. “Трябваше да се прибереш преди четиридесет минути.”

“Мамо, със съпруга ми отидохме до магазина след работа. Просто ще се изкъпя набързо, ще хапна и ще ти се обадя, добре?” Анджелина обясни спокойно.

“Какво ще ядеш? Това, което готвиш, е негодно за ядене. Все още не мога да повярвам, че зет ти още не те е напуснал. Почакай, ще дойда след половин час. Ще ти донеса някаква прилична храна”, отвърна майка ѝ, преди рязко да окачи слушалката    .

Анджелина падна на пода в коридора, а по лицето ѝ се стичаха сълзи. На трийсет години, владееща свободно три езика, с добра работа, любящ съпруг и скоро самата тя щеше да стане майка, тя все още се чувстваше като разочарование в очите на майка си. През целия си живот майка ѝ я е унижавала, като постоянно ѝ е напомняла за нейната безполезност, дори в очите на съпруга ѝ. Половин час по-късно майка ѝ пристигна.

С усмивка на лице и голям пакет в ръце пенсионерката влезе в апартамента. Тя връчи пакета на обожаваната си снаха, като напълно игнорира присъствието на Анджелина, и отиде направо в стаята да си играе с кучето. Ангелина се грижеше за кучето като за свое дете, старателно го учеше на команди и се чувстваше много горда от успехите му.

“Анджелина, кучето ти е толкова несръчно, колкото и ти. Но, от друга страна, защо се учудвам?” – подсмихваше се майка ѝ. “Защо в къщата ти винаги е разхвърляно? Подът е мръсен, чорапите се валят в ъгъла, а какво да кажем за гардероба? Колко пъти съм ти казвала да държиш тениските и панталоните си отделно? Уф!”

Опитвайки се да подкрепи съпругата си, съпругът на Анджелина заговори: “Снощи почистихме къщата, а на сутринта тя избърса пода. В гардероба всичко е подредено.”

Пренебрегвайки думите на зет си, майката продължава: “Аз съм пенсионерка, а цените на хранителните продукти непрекъснато се покачват. Не мога да ви храня вечно за своя сметка. Цените на елдата скочиха до небето, а оризът струва цяло състояние.”

“Мамо – отвърна Анджелина, като сдържаше сълзите си, – ти си тази, която настоява да ни носиш храна. Ние никога не искаме.”

“Но ако не бях аз, отдавна да си се озовала в болницата със стомашни проблеми, ако не готвех аз. Неблагодарник!” – възкликна майката, след което грабна палтото си и избяга от апартамента, затръшвайки вратата след себе си.

“Това не може да продължава повече!” – възкликна Анджелина, неспособна да сдържа повече емоциите си. “Вярно е това, което казват: една обсебваща майка е по-лоша от мащеха.”

Съпругът ѝ я прегърна силно, предлагайки утеха и разбиране в този труден момент.

 

Rate article
Анджелина, която вече е на 32 години, е уморена от постоянните критики на майка си и решава, че е време да сложи край на това.