Андрю е в тежест на майка си, но за щастие Маргарет го взема под своя опека – и спасява съдбата му.

Четиригодишният Андрю погледна леля си с големите си и умни очи, молейки за нещо. И тогава той я помолил за една кофичка сладолед. Леля му не можеше да му откаже и правеше всичко за него с удоволствие.

Маргарет (лелята на Андрю) беше разведена. Вече беше на четиридесет години и не можеше да изпита лично щастие. Ужасна диагноза – безплодие. Ето защо беше останала сама – нито съпруг, нито деца. Въпреки че това беше нейната мечта и цел на живота ѝ.

Маргарет била доста интелигентна жена, успешна в работата си, начетена и много интелигентна. Племенницата на Маргарет Астрид дошла на гости на леля си, опитала се да си намери работа, а междувременно помолила Маргарет да се грижи за сина ѝ Андрю. Тя била самотна майка. Синът ѝ беше бреме за нея и тя дори не го криеше. Един ден Астрид предложила на Маргарет да й отнеме сина завинаги.

– Слушай, ти си толкова заета с него, защо не го вземеш при себе си? Мисля да отида в града, за да си стъпя на краката, а това само ми пречи.

Маргарет се смути от такова отношение към детето, от мисълта, че ако има собствен син, никога не би го дала на никого, и отговори:

– Да, разбира се, за мен е удоволствие!

Без никакво съжаление или колебание Астрид се сбогува с Маргарет и сина ѝ и си тръгна. Андрю прегърна силно Маргарет, почувства се в безопасност. Маргарет всеки път се изненадваше какво благодарно момче е той. Радваше се на всяка дреболия. Маргарет се отнасяше сериозно към неговото образование и развитие. Пращаше го на уроци и на спорт. Понякога Астрид им се обаждаше и ги питаше как се справят. Но в крайна сметка престана да се обажда изобщо.

Появи се година по-късно със съобщение, че президентът е обещал да помогне на самотните майки, а тя имала нужда от син, защото нямала никакви пари. Маргарет изпадна в тежко емоционално състояние, тези думи бяха много болезнени за нея: “Все пак тя е майка, а аз коя съм?”. Тя погледна Андрей и неволно по бузите ѝ потекоха сълзи.

Няколко седмици по-късно Маргарет получава телефонно обаждане, за да ѝ съобщят, че племенницата ѝ Астрид е осъдена и съдът е решил да я остави под стража за няколко години за кражба и употреба на забранени вещества. Маргарет съжаляваше за племенницата си, но радостта, че Андрю ще остане с нея, изпълваше душата ѝ със светлина. Маргарет посвещава целия си живот на любимия си Андрей.

 

Rate article
Андрю е в тежест на майка си, но за щастие Маргарет го взема под своя опека – и спасява съдбата му.