А майката чака сина си. Нека ви разкажа за нещо, което предизвиква сълзи в очите ми и оставя гъши тръпки по кожата ми.

Слънцето беше залязло, а леля ми вече беше станала от леглото. Синът ѝ днес отиваше на работа и тя трябваше да приготви любимото му ястие, което да вземе със себе си. Той щеше да се върне след няколко часа, така че тя щеше да има достатъчно време да готви. Синът ѝ все още спеше, единствената ѝ радост сред и без това трудния живот. Беше го отгледала, както можеше, и той се беше превърнал в прекрасен млад мъж, истински човек. Беше красив, сръчен фермер и беше всичко за нея.

“Мамо – събуди се синът ѝ, – колко е часът? Не съм ли закъснял?”

“Два часа е, сине. Лягай си. Ще ти сготвя любимото ти ястие”, отговори тя    .

“Не, мамо. По-добре да си тръгвам. Ще се сбогувам с Моника. Тя обеща да ме изчака цяла година. А после, мамо, ще направим сватба и ще имаш внуци. Много внуци! Не се натъжавай!”

Скоро те седяха на масата и се наслаждаваха на любимото си ястие – сирниците. Това беше деликатес, който само той ценеше.

жената, която седеше срещу него, беше потънала в мечти, а очите ѝ блестяха от любов.

“Мамо, защо ме гледаш така?” – попита той    .

“Просто искам да погълна присъствието ти, да нося образа ти със себе си през цялата година. Искам времето да мине бързо и да те върна тук, при огнището”, отговори майката.

Майката дошла от селото, за да прекарат последните мигове заедно. Беше минала цяла година.

“Обаждай ми се често, сине. Можеш да ми говориш денем и нощем и ще ми е по-лесно”, молеше тя.

“Разбира се, мамо! Но не бъди прекалено емоционален. Защо плачеш? И сега ще трябва да живея без…” – той се измъкна.

Тя набързо избърса сълзите си. Една кола спря, синът ѝ влезе и вратата се затвори. Той потегли, оставяйки я да стои там, да рони още сълзи, които се стичаха на каскада в безкраен поток, а тя оставаше на място.

“Чакам те. Върни се. Една година не е толкова много време”, прошепна тя.

“Леле – попита снаха ѝ, – забелязах на пътя една възрастна жена, която върви от три дни. Какво търси тя? Тя идва, усмихва се, пролива сълзи и си тръгва. Коя е тя?”

“Това е майка! Синът ѝ отишъл на работа преди двайсет години и изчезнал. Горката жена сигурно се е побъркала. Въпреки това тя всеки ден обикаля из селото, разговаря с хората и върши домашните си задължения. Всяка сутрин тя отива да търси сина си. “Мислехме да я заведем при лекарите, но не можахме. Сърцето на майка ѝ се разболя”, обяснява тя.

“Двадесет години, всеки ден?” – промълви жената, избърсвайки сълзите си.

“Всеки ден, през цялото време!”

Тази история докосна ли ви?

 

 

Rate article
А майката чака сина си. Нека ви разкажа за нещо, което предизвиква сълзи в очите ми и оставя гъши тръпки по кожата ми.