– Това не е начин да се живее! Това не е правилно! – Робърт изтича в стаята на баща си.

– Това не е начин да се живее! Това не е правилно! – Робърт изтича в стаята на баща си.
– За какво говориш! Защо мислиш така? Кой ти каза това?
– Нашият училищен съветник.
– Продължавайте, разкажете ми повече подробности.
– Ще ви покажа. Аз ще си легна, а ти ще се преструваш, че ме събуждаш.

– Защо го правиш?
– Ще разбереш всичко!
– Добре… Робърт, събуди се. Трябва да ходим на училище, спри да спиш.
– Виждаш ли! Всяка сутрин чувам едно и също нещо. Родителите трябва да събуждат децата си с обич, за да усещат любовта им. И човек трябва да се усмихва!
– Нека майка ти те накара да се усмихнеш, аз нямам време.

– Нима не ме обичаш?
– За какво, по дяволите, говориш? – Бащата започна да се дразни.

– Това не са глупости. Ако не искаш да се отнасям зле с теб на стари години, трябва да покажеш чувствата си. Опитай се да ме събудиш отново.
– Добре. Непослушно момче, ставай. Ще закъснееш за училище.

– Иска ми се да спя!!!
– Скъпи, събуди се – бащата погали сина си по главата и го целуна по челото.
– Ура!!! Усетих любовта ти.
– Добре, стига вече игра. Покажи ми оценките.

– Не сега, татко. Времето ти изтича. Ще закъснееш за работа.
– Всичко е наред. Каква прекрасна тройка. И по литература, и по математика.

– Но имам петица по психология.

Ще станеш ли психолог, сине? Така че слушай, моето златно момче, докато не подобриш оценките си, недей да говориш по телефона. Седни и учи, докато майка ти се върне.

Робърт плачеше, а баща му го успокояваше:
– Казахте да се усмихвам – така че се усмихвайте!

Rate article
– Това не е начин да се живее! Това не е правилно! – Робърт изтича в стаята на баща си.