Palaipsniui į jos namus įvedėme vandenį, o galiausiai ir dujas. Tada name įrengėme visus patogumus. Tuomet tetos namą radau nekilnojamojo turto tinklalapyje.

Mano septyniasdešimt aštuonerių metų teta turi dvi seseris. Viena iš jos seserų yra mano mama. Teta Keitė buvo ištekėjusi mažiausiai dešimt kartų. Paskutinis jos vyras mirė prieš dešimt metų. Savo vaikų ji neturėjo. Teta su vyru gyveno sename name, kuriame niekada nebuvo jokių patogumų. Namą sudarė du kambariai, o visus patogumus teta turėjo kieme.

Tetos vyras buvo humoristas, iš tų žmonių, apie kuriuos sakoma, kad jie yra vakarėlių gyvenimas. Mes dažnai pas juos lankydavomės. Mano tetos jaunesnioji sesuo gyveno Kazachstane. Seserys palaikė ryšį pokalbiais telefonu.

Mirus tetos vyrui, mums tekdavo dažniau ten važiuoti. Už savo pinigus pirkdavome anglių ir malkų jos krosniai. Taip pat padėdavome jai sodinti ir tvarkyti sodą. Niekada nieko iš jos neėmėme, nes turėjome savo dačią. Ne kartą siūlėme jai persikelti gyventi pas mus, bet ji sakydavo, kad nėra tinkama gyventi mieste.

Pamažu į jos namus įvedėme vandenį, o galiausiai ir dujas. Paskui name įrengėme visus patogumus. Paskui pastatėme jai pirtį kieme ir pakeitėme namo stogą. Kad tetos gyvenimas kaime būtų kuo patogesnis, pardavėme jos kambarį komunaliniame bute. Atsidėkodama teta Keitė pasakė, kad namą užrašys mūsų vaikams.

Mes vis važiuodavome pas ją, kol ji mums paskambindavo. Kaip paaiškėjo, ji išvyko gyventi pas savo jaunesnę seserį į Kazachstaną. Kaip tai, kad anksčiau seserys nelabai bendravo, o paskui prabilo tokia seseriška meilė. O kaip su namais? Ji liepė mums kol kas leisti jai pasilikti!

Taip pat pagalvojau, kad nesvarbu, kaip klostysis seserų santykiai, galbūt teta Keitė sugrįš. Mano sesuo iš Kazachstano turi savo šeimą – vyrą ir suaugusią dukrą. Jie visi kartu gyvena viename bute.

Turėjome raktus nuo tetos namų ir nusprendėme kitą savaitgalį nuvažiuoti jų apžiūrėti. Žinoma, mūsų raktas į spyną netiko, nes ji buvo pakeista, o ant tvoros didelėmis raidėmis baltais dažais buvo užrašyta: “Parduodama”.

Kol važiavome namo, tetos namą susiradau nekilnojamojo turto tinklalapyje. Surinkau nekilnojamojo turto brokerio numerį. Paaiškėjo, kad tetos namas jau parduotas už beveik devynis šimtus tūkstančių. Neskambinau tetai, nes labai įsižeidžiau dėl jos. Jei ne pinigai, kuriuos į jį investavome, jis būtų buvęs bevertis. Po mėnesio teta man paskambino ir pasakė, kad pardavė namą, o pinigus pridėjo sūnėnui, tetos sūnui iš Kazachstano, butui pirkti. Ir dabar nežinau, kaip pažvelgti sutuoktiniui į akis, nes kambarys komunaliniame bute buvo jo.

 

 

Rate article
Palaipsniui į jos namus įvedėme vandenį, o galiausiai ir dujas. Tada name įrengėme visus patogumus. Tuomet tetos namą radau nekilnojamojo turto tinklalapyje.