– Jaunoji ponia, pasisodinkite vaiką ant kelių

 

“Jauna panele, paimkite vaiką ant kelių”, – papriekaištavo man stambi maždaug penkiasdešimties metų moteris. Kita vertus, aš nupirkau sūnui vietą mikroautobuse ir už ją sumokėjau 85 rublius.

Tą dieną vežiau Jegorą į jo močiutės namus. Man jis didelis berniukas, nors jam tik penkeri, bet visi jį laiko pradinuku. Be to, visi mūsų šeimoje su juo elgiasi kaip su suaugusiuoju. Todėl autobusuose jam nupirkome atskirą vietą, jis elgiasi tvarkingai, be to, yra aukštas ir sunkus, todėl sunku jį laikyti ant rankų. Ir aš, ir mano sūnus jaustumėmės nepatogiai, be to, sėdėdamas man ant kelių jis galėjo savo batais sutepti kitus keleivius. Bet kokiu atveju, mano sūnus turėtų sėdėti atskirai savo sėdynėje, taip būtų patogiau visiems.

Tą dieną Jegorka sėdėjo prie lango, o aš – šalia jo. Užėmėme priekines vietas, kad mums būtų lengviau išlipti iš autobuso, turėjome išlipti anksčiau nei kiti keleiviai. Pasakiau vairuotojui, kad bilietą pirkau ir vaikui, kad jis nesodintų nieko kito į tą vietą.

Išvykome į kaimą. Prie pat kelio autobusą sustabdo stambi moteris. Kažkur už mūsų dar buvo laisvų vietų, todėl vairuotojas sustojo. Kai ši moteris įlipo į autobusą (kitaip negaliu pasakyti), automobilis net susvyravo, o kiti keleiviai, stebėdami, kaip ji lipa į saloną, nutilo iš nuostabos. Kai ji pagaliau įlipo ir užtrenkė duris, visi išgirdo, kaip vairuotojas liūdnai atsiduso. Vairuotojas pradėjo judėti, o moteris toliau artėjo prie keleivių sėdynių.

“Mergaite, pasisodink vaiką ant kelių”, – papriekaištavo man stambi moteris. Paaiškinau jai, kad sumokėjau už sūnaus sėdynę ir nesodinsiu jo ant kelių. Vairuotojas mane užtarė ir liepė eiti per saloną į priekį, nes ten yra daugiau laisvų vietų. Moteris nemandagiai sumurmėjo, kad jai turi būti suteikta vieta, nes mums lengviau persėsti į kitas vietas. Ji nuolat keliauja į darbą ir visada sėdi prie lango.

Aš neužleidau savo vietos, bet autobusas pamažu greitėjo, ir moterį pradėjo stumdyti, nes ji vis dar stovėjo šalia mūsų sėdynių ir neketino eiti pro galą. Mano vidus jau virė, bet nenorėjau kelti skandalo sūnaus akivaizdoje. Mes kalbėjomės su sūnumi, kad galėčiau atitraukti mintis nuo moters. Moterį įsiutino mano ramus elgesys ir ji ėmė šaukti: “Na, greitai perkelkite vaiką ir leiskite man atsisėsti, ar nesuprantate? Ramiai pasakiau, kad nepasiduosiu. Mano sūnus yra suaugęs ir aš nupirkau jam atskirą sėdynę. Kadangi į autobusą įlipome anksčiau, sėdėjome ten, kur norėjome. Bilietų čia nėra.

Vairuotojas nebuvo išsiblaškęs nuo vairavimo, tačiau jaučiau, kad jis jau ne pirmą kartą įvažiuoja į savo maršrutą. Kelionės draugai iš pradžių taip pat nekreipė dėmesio į tai, kas vyksta. Vieni sėdėjo užsidėję ausines, kiti miegojo. Tačiau palaipsniui ėmė plaukti patarimai: “Moteris, atsisėskite į laisvą vietą.” “Nešaukite, nes esate ne savo namuose”. Į tai, kas vyko aplinkui, teta tvirtino, kad ji nevažiuos priekyje, nes jai sunku dėl jos ūgio. Nors visiems buvo akivaizdu, kad ji taip elgiasi iš principo, ji norėjo užimti mūsų jaukią vietą.

Autobuse kilo sąmyšis. Ir tada įvyko įdomiausias dalykas. Vairuotojas sustojo. Jis išlipo iš autobuso, nuėjo į transporto priemonę, padėjo moters krepšius lauke ir palydėjo moterį iš autobuso. Dar nespėjus apsvaigintai ir isteriškai moteriai mirktelėti, vyras sėdo prie vairo ir nuvažiavo. Kabinoje įsivyravo tyla. Sukaupėme pinigus, kad vairuotojui grąžintume pinigus, kuriuos jis iššvaistė moteriai. Kai atvykome, atidavėme pinigus, o vyriškis mielai pažadėjo, kad daugiau niekada nebeįleis jos į autobusą, nes ji nuolat su visais ginčijasi.

 

Rate article
– Jaunoji ponia, pasisodinkite vaiką ant kelių